86% av svenska skolelever rör sig för lite!

Ny rapport från folkhälsomyndigheten visar nu att endast 14 % av svenska skolelever rör på sig så mycket som de behöver enligt WHO´s rekommendationer, det vill säga en timme per dag. Nu måste samhällsplanerare, kommuner, förskolor och skolor skapa tillräckligt med ytor och rum för barns rörelseglädje och motoriska utveckling, och fysisk aktivitet, inne och ute.

– Att uppmuntra och göra det möjligt för barn och ungdomar att röra på sig mer, och inte minst bli intresserade av att röra på sig, är en viktig uppgift för hela samhället och vuxenvärlden, säger Maria Corell, utredare av undersökningen Skolbarns hälsovanor på Folkhälsomyndigheten.

Och för ”att uppmuntra och göra det möjligt för barn och ungdomar att röra på sig mer” måste politiker, beslutsfattare och skolhuvudmän se till att det finns hälsofrämjande ytor, plats och rum, inomhus och utomhus, för motorisk utveckling, fysisk aktivitet samt lek och rörelseglädje. Detta är något som nu har blivit en bristvara i många kommuner runt om i Sverige på grund av kostnadseffektiviseringar, förtätningar och ”Vi bygger stad”, samt yteffektiviseringar bland annat i samband med nybyggnationer av förskolor och skolor.

Nu måste politiker och beslutsfattare på alla nivåer agera!

Det behövs nationella gränsvärden för hur liten yta, inne och ute, våra barn behöver i förskolor, skolor och gymnasium för att kunna utvecklas och må bra. (Varför ska det finnas minimivärden för djur men inte för människor?)

I samband med nybyggnationer av förskolor och skolor måste kommuner och beslutsfattare skapa förutsättningar i form av yta och rum, inne och ute – för motorisk utveckling, fysisk aktivitet och rörelseglädje.

Och vi får inte glömma bort de allra minsta barnen i förskolan. För dem är förutsättningar för motorisk utveckling särskilt viktigt: motoriken är ett redskap och en grund för att kunna utforska, undersöka och lära sig nya saker, samt samspela med sin omgivning.

Skapar vi inte förutsättningar för motorisk utveckling, både i förskolans och skolans fysiska miljöer riskerar vi att hämma barns utveckling, hälsa och lärande.

Barn behöver få upp pulsen minst en timme om dagen. Vad gör politikerna för att möjliggöra rörelse för våra barn?

Se våra länkar nedan om fysisk aktivitet och motorik och de allra minsta barnens motoriska utveckling.

* ”14 000 steg”

Det här blogginlägget handlar om barns antal steg per dag, gäller även barn som är 14 månader.

* ”Vad är motorik?”

Nervcellernas betydelse för den motoriska förmågan och den kognitiva utvecklingen, motoriska teorier, reflexer och betydelsen av att tidigt upptäcka motoriska svårigheter samt tips för vidare läsning.” Rikshandboken barnhälsovård 2017

* ”Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar?”

Det låter självklart. Att barn och ungdomar rör på sig är bra. Men hur mycket vetenskapliga belägg finns 
det bakom dessa påståenden? YFA fick i uppdrag att ta fram svenska rekommendationer för barn och ungdomar som är antagna av Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen.” Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet

* BARNverkets kunskapsbank: Barns motoriska utveckling

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.