Har ventilationen och luftkvalitén blivit bättre i skolan? – Tre dokument som visade på brister

Föräldraorganisationen BARNverket arbetar för att alla barn i Sverige ska kunna vistas i hälsosamma och säkra miljöer i skolväsendets verksamheter, från förskola till gymnasium. Detta för optimal utveckling, hälsa och lärande samt ”Barnets bästa”. DN´s debattartikel den 3 juni belyser än en gång att BARNverket har mycket kvar att göra när det kommer till kvalitén och säkerheten i våra barns fysiska miljöer i förskola till gymnasium, bland annat när det gäller ventilation och luftkvalité.


Pandemin och smittspridningen av ett virus som klassats som samhällsfarligt, och
visat sig spridas framför allt via aerosoler (Arbetsmiljöverket: via utandningsluften) har ställt
problemet till sin spets – men problem med luftkvalitén i skolmiljöer är dock inget
nytt. BARNverket kan här hänvisa till 3 dokument från Folkhälsomyndigheten
2015, Arbetsmiljöverket 2017 och Svensk ventilation 2019, som visar på att
luftkvalitén och tillsynen av ventilationen har haft (har?) mycket stora brister i
skolväsendets verksamheter. BARNverket ser inga signaler på att bristerna har
åtgärdats.

I klassrummet står luften still, Svensk Ventilation 2019
”I hälften av kommunerna ansåg de ansvariga att det fanns brister i ventilationen
och/eller luftkvaliteten inomhus som inte framkom i OVK. Det var även vanligt att
det befann sig fler barn i klassrummen än vad ventilationen var dimensionerad för.
Sedan 2014 har befolkningen ökat med nära 482 830 personer, varav 147 599 fler i
skolålder, 6–18 år.2 Återkommande har synpunkter framkommit om att elever är
många i förhållande till vad skollokalerna är byggda för och att luften som
konsekvens av det försämras.”

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016
”Luftkvalitet (ventilation). Ofta finns någon typ av fläktstyrd ventilation i klassrum
och arbetslokaler men anläggningarnas kapacitet och skick samt hur installationer
är utförda varierar stort. Även klass- och gruppstorlekar spelar roll när det gäller
luftkvalitet i lokaler. Vi konstaterar att det inte är ovanligt att skolans lokaler har
för hög personbelastning utifrån vad ventilationen klarar av. Följden av
”överbefolkade” klassrum blir dålig luft. Här finns behov av förbättrad
kommunikation mellan skolverksamheten och fastighetsupplåtaren. Det måste vara
tydligt för de verksamma i skolan hur de kan nyttja sina lokaler i termer av klass-
och gruppstorlekar.”

Inomhusmiljön i skolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2014–2015,
Folkhälsomyndigheten

 • Ungefär 15 procent bedömdes ha dålig eller ganska dålig luftkvalitet, vilket
  motsvarar drygt 400 skolor.
 • I lokaler där man bedriver fritidsverksamhet i skolorna bedömdes att ungefär 15%
  ej har ha luftkvalitet som är bra eller ganska bra
 • 30% av skolorna har inte godkänd ventilationskontroll
 • Mindre än en tredjedel av skolorna byter ventilationsfilter två gånger per år.
 • Drygt 40 procent av skolorna har klagomål på ventilationen. Av kommentarerna
  till enkäten så kan det utläsas att detta dock inte enbart gäller luftkvaliteten i
  lokalerna, utan även andra aspekter som kopplar till ventilationen som buller, drag
  och temperatur.

BARNverket:

 • Hur är ventilationen och luftkvalitén idag i våra barns verksamheter och miljöer i
  förskola till gymnasium?
 • Det behövs en BARNskyddslag, krav, gränsvärden och en nationell kunskaps- och
  kontrollmyndighet som ser till att brister i våra barns miljöer, från förskola till
  gymnasium, åtgärdas NU. ”Våra barn är här och nu och de går inte i repris.”

I BARNverkets kunskapsbank: Barn- och elevhälsoperspektivet, ventilation och luftkvalité finner du länkar till bland annat rapporter och massmediabevakning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.