Att förebygga och hjälpa ansträngda barnögon

Idag har vi anammat en livsstil som inte främjar barnens ögon på ett bra sätt. För att kunna hjälpa barnen behöver vi bli mer medvetna om hur barnögon, som är under utveckling, påverkas av vår livsstil. Det är värdefullt både för barn, föräldrar och pedagoger att eleverna får rätt hjälp, så tidigt som möjligt, för att synen ska fungera optimalt och ge eleverna de förutsättningar de behöver för att kunna hänga med i skolan.

För att barnens ögon ska utvecklas på ett bra sätt behöver de enligt den senaste forskningen minst 14 timmars dagsljus i veckan, dvs 2 timmars utomhusvistelse om dagen. För mycket intensivt närarbete inomhus gör att barnens ögon riskerar att växa och bli för långa och därmed närsynta. Även musklerna i ögonen blir ansträngda när vi använder ögonen ihållande på nära håll. Idag uppskattas 27 procent av världens befolkning vara närsynta och år 2050 uppskattar WHO att närsyntheten kommer att öka till 52 procent.

När det moderna asiatiska utbildningssystemet, med sträng studiedisciplin, infördes följde också en ökning av närsynthetsutveckling hos eleverna. Idag är så många som 90 procent av unga vuxna i vissa delar av Kina närsynta, samma höga siffror syns även i Singapore, Sydkorea och Taiwan. Forskningen har visat att intensivt närarbete i kombination med ökad mängd inomhusvistelse ökar risken för att ögat växer och blir för långt och därmed blir närsynt.

Vad kan vi lära oss av utvecklingen som skett i östra Asien? I Taiwan har de lyckats halvera antalet nya fall av närsynthet genom att införa två timmars obligatoriska utomhusraster varje dag i skolan. Studier visar att även om föräldrarna är närsynta, så minskar risken att barnen i sin tur utvecklar närsynthet om de vistas 14 timmar utomhus i veckan.

Man vet ännu inte säkert vad det är som gör att dagsljuset har en skyddande effekt mot utveckling av närsynthet, men en teori är att det breda, naturliga spektrumet av dagsljus frisätter dopamin i näthinnan. Frisättningen av dopaminet blockerar en tillväxt som gör att ögongloben blir för lång.

Det finns också idag olika metoder att med speciella glas och linser bromsa en begynnande närsynthetsutveckling hos barn och ungdomar.

Andra ögonbesvär som allt fler skolbarn söker hjälp för hos optiker, ortoptister och ögonläkare är problem med samsynen. Det innebär svårigheter att fokusera och bibehålla blicken vid läsning, ofta med huvudvärksbesvär som kommer under dagen. När vi mäter ögonens muskelfunktion finner vi att barnens ögonmuskler inte koordinerar på ett bra sätt. Det är vanligt förekommande att förmågan att fokusera vid läsning är nedsatt, som om eleverna vore 46 år gamla, vilket gör att de inte förmår att koncentrera sig och utföra skolarbetet på ett bra sätt. Flera studier visar att förekomsten av samsynsproblem är vanliga både hos vuxna och barn, med högre förekomst hos barn.

Vad kan vi göra för att ge barnen rätt hjälp? Att skapa lek och roliga aktiviteter för barnen i inspirerande utomhusmiljö 2 timmar om dagen kan förebygga en del av de ögonproblem som beskrivits ovan.

Skoloptiker skulle behöva inkluderas i elevhälsan för att upptäcka de barn som har svårigheter vid närarbete på grund av samsynsproblem. De eleverna behöver få hjälp så tidigt som möjligt så att inte viktiga skolår går förlorade.

Barn behöver också hjälp att begränsa tiden de använder sina ögon på nära håll. Om de ska se film eller spela spel så är det mer avlastande för ögonen att göra det framför en TV skärm än framför mobil och surfplatta.

När de sitter med intensivt närarbete är det viktigt att ge ögonens muskler en chans till återhämtning. Det kan man göra genom att använda sig av 20-20-20 regeln, dvs pausa det du gör efter 20 minuter, se 20 meter bort (ut genom ett fönster) i minst 20 sekunder.

De barn som har besvär med huvudvärk, text som flyter omkring, blir dubbel eller går in och ut ur fokus behöver söka hjälp hos ortoptist eller optiker som är vidareutbildad inom samsyn, så de får rätt hjälp. Om man misstänker att det rör sig om samsynsproblem kan man göra ett självtest: https://hbsekon.se/CISS/.

Lena Petersson Lindeli
Leg. Optiker, Magister i klinisk optometri
Med verifierad kompetens inom samsyn

Länk till studie om glas (DIMS) som bromsar närsynthet:

Mer att läsa om ögat, synen och ljuset i  BARNverkets kunskapsbank Barn och elevhälsoperspektivet:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.