Stora barngrupper i förskolan påverkar barns välmående och gör dem stressade

Barn har rätt till en stressfri förskola. Konsekvensen av stora barngrupper och brist på personal blir otrygga och stressade barn.

Föräldraorganisationen BARNverket bildades år 2000 på grund av att föräldrar på olika håll i Sverige upplevde försämringar för barnen när antalet barn ökade i grupperna och utbildade pedagoger minskade i samtliga skolverksamheter. Det blev en självklar och viktig uppgift för BARNverket att reagera på och synliggöra faror och problem för barns utveckling och hälsa i de befintliga skolverksamheterna och dess miljöer. Det saknades och saknas fortfarande förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv vid förändringar. Av det skälet ägnas mycket arbete inom organisationen åt att lyfta fram förebyggande riskbedömningar och barns behov för utveckling och hälsa, lärande och prestation. 

BARNverket kan idag konstatera att många av de frågor som oroade föräldrar år 2000 fortfarande är högaktuella inom skolans olika verksamhetsområden. Alla föräldrar vill att deras barn ska bli sedda, vara trygga och få tid att knyta nära relationer till sina pedagoger. Föräldrar vill också att barnen ska få möjlighet att vara ute varje dag, inte inomhus på grund av brist på personal, att det finns tid för lugna blöjbyten och matsituationer utan stress. Alla dessa vardagliga stunder påverkar i hög grad barnens välmående och trivsel.

Förskoleupproret startade 2013 av erfarna förskollärare som fått nog. Det var ett kraftfullt rop på hjälp. En stark önskan och hopp om att uppmärksamma en ohållbar situation för barn och pedagoger i förskolan. Stora barngrupper, ingen rast, fler och fler arbetsuppgifter som tar tid från barnen och brist på vikarier. Större barngrupper samtidigt som pedagogerna blev allt färre. Det var då, men det har inte blivit bättre, för många ännu sämre. Att periodvis vara ensam med 10 ett- och tvååringar är självklart inte för barnens bästa. Tvärtom, de riskerar att fara illa. 

Buller och trötthet är stressfaktorer i stora barngrupper. Förskolepersonal rapporterar ofta ansträngande buller med tinnitus som följd. Barns hörselorgan är inte mindre ömtåliga än vuxnas! Tvärt om!

Forskningen ger inget stöd för stora barngrupper i förskolan utan lyfter vikten av små grupper. Det gäller särskilt de minsta barnen, ett- till treåringarna. Barnen blir stressade och oroliga av att ha för många relationer under förskoledagen. Det finns det forskning på. Kontinuitet i relationerna behövs för att skapa trygghet. 

Skolverket har gett rekommendationer på hur stora barngrupperna bör vara: max 12 barn/grupp för 1-3-åringar och max 15 barn/grupp för 3-5-åringar, men så ser det mycket sällan ut. 

Stora barngrupper gör att pedagogerna tvingas välja bort aktiviteter som ska finnas med i verksamheten. Även samspelet mellan pedagoger och barn blir bristfälligt på grund av tidsnöd. Många barn och få vuxna gör det omöjligt att ge varje barn den trygghet som krävs för att kunna må bra, orka vara aktiv och slippa stress. Konsekvensen blir en förskola där lek, omsorg, utveckling och lärande inte får det utrymme som barnen behöver och har rätt till. 

Under de första levnadsåren växer hjärnan som snabbast. För att hjärnan ska utvecklas väl fordras ett känslomässigt gott samspel med trygga anknytningspersoner både i hemmet och i förskolan. Föräldrarna är viktigast för barnen men pedagogerna är betydelsefulla anknytningspersoner under dagen. Barnets utveckling riskeras att störas när barngruppen är stor och personalomsättningen hög. Barnen behöver ett kontinuerligt socialt nätverk och nära kontakt med välbekanta pedagoger som de kan vända sig till och få stöd och hjälp av vid behov. 

Förskolepersonal vittnar om hur de stora barngrupperna tvingar dem att fixa, trixa och ”trolla med knäna” för att varje barn ska få den stimulans och utveckling som de har rätt till. Många har gett upp och lämnat yrket när arbetsvillkoren blivit sämre och sämre. Personalbristen är oacceptabelt hög och många har ingen utbildning alls. Sjukskrivningarna bland förskolepersonalen är bland de högsta. 

Politiker och beslutsfattare måste börja lyssna på forskningen men framförallt på föräldrarna och personalen som dagligen är med barnen och vet vad de behöver. Varje barn har rätt till den trygghet som är grunden för hälsa, utveckling och lärande.

Förskolan är inte bara en förberedelse för skolan utan för hela livet

Det är valår och snart startar BARNverkets utfrågning av de politiska partierna. Resultatet presenteras på vår hemsida. 

BARNverket kräver:

 • En barngruppsstorlek med maximalt 12 barn i åldern 1-3 år
 • En barngruppsstorlek med maximalt 15 barn i åldern 3-5 år
 • Minst tre heltidsanställda i varje barngrupp

Barndomen går inte i repris! Barn är här och nu! 

Gunilla Niss
Styrelsemedlem i BARNverket, far- och morförälder, leg. psykolog 

Länktips:

Forskare: Barns välmående påverkas av gruppstorleken, SVT 2018
Trygghet och lärande för barn under 3 år, Skolinspektionen 2016
Dagens förskola har blivit ett experiment, BARNverkets debattartikel i SvD 2014
BARNverkets kunskapsbank, barngrupper

3 reaktioner på ”Stora barngrupper i förskolan påverkar barns välmående och gör dem stressade”

 1. Marie Eriksson

  Såå bra att någon skriver om det grundläggande, det väsentliga, som måste funka INNAN man tar itu med läroplan, projekt och arbetsgrupper. Hälsningar från en barnskötare med 35 års erfarenhet och som nu jobbar som vikarie med jättedålig lön, men en bra arbetssituation, jag slipper att lösa dagen varje morgon, barnen främst!

 2. Utmärkt att ni arbetar reealt för barns bästa! Politiker arbetar för budgetars bästa och har inte barns bästa och barnkonventionen i fokus alls.
  Det ni arbetar för är social hållbarhet medan politiker generellt arbetar kortsiktigt med besparingar och absolut inte ett hållbart samhälle, tyvärr.
  Fortsätt kämpa för barns bästa! Jag gör det dagligen på förskolan i rollen som förskollärare och de svagaste barnen med störst behov av närvarande pedagoger är förlorarna. Tragiskt nog. Skolverkets rekommendationer om barngruppsstorlekar borde vara ett krav!

 3. Annie Bryngelsson

  Alla barn behöver få känna sig sedda och trygga för att kunna knyta an och må bra i förskolan och i livet. Att personalen har tid och orkar att ta hand om ALLA barn som är där.
  Det klarar ingen om grupperna är för stora: var är det sunda förnuftet?!
  Tack för att ni kämpar för våra minsta! Håller med om att Skolverkets rekommendationer om barngrupps storlekar borde vara ett krav!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.