Föräldraorganisationen BARNverket stöder Förskoleupproret

Våra barns utveckling, hälsa och säkerhet är i fara i förskolans verksamheter och miljöer. Med anledning av detta anordnar Förskoleupproret en manifestation lördagen den 26 maj i Stockholm.

Följande går att läsa på Förskoleupprorets Facebook-sida:

”SAMLING KL 14 PÅ RAOUL WALLENBERGS TORG
AVMARSCH KL 14.40 MOT MYNTTORGET

Förskoleupproret har i flera år arbetat med att försöka förbättra villkoren inom svensk förskola. I och med vår kampanj #pressatläge står det dock tydligt att mycket mer behövs göras för att få politiker och beslutsfattare att lyssna och agera! Över 1500 berättelser har nu kommit in till oss där allt från förskolechefer till förskollärare, barnskötare och vårdnadshavare vittnar om en alltmer ohållbar situation på förskolor runt om i landet.

För att spara in pengar tar man in många fler barn i grupperna än vad som rekommenderas, vilket bland annat leder till hög stress bland såväl vuxna som barn. Vikarier tillsätts inte vid behov, förskollärare och barnskötare ligger i topp bland sjukskrivna – många flyr yrket, förskolor med barn i behov av särskilt stöd nekas extraresurser osv. Vi har även sett att flera upplever en tystnadskultur och har ledningar som direkt eller indirekt försöker begränsa de anställdas möjligheter att yttra kritik eller påvisa brister.

NU HAR VI FÅTT NOG! Kom på vår manifestation och visa ditt stöd för såväl förskollärare som barnskötare och inte minst landets alla förskolebarn! De berättelser vi fått in genom #pressatläge kommer även att lämnas till ansvariga politiker samt våra krav på förändringar.

Vi samlas på Raoul Wallenbergs torg klockan 14.00. Avmarsch ca. klockan 14.40 till Mynttorget där manifestationen börjar klockan 15.00!

Om ni inte har möjlighet att komma till Stockholm så uppmanar vi er att ordna en egen manifestation på er ort, samma datum. Manifestationen är partipolitskt obunden.”

https://forskoleupproret.weebly.com/manifestation1.html

Föräldraorganisationen BARNverket kräver:

  • Barnmiljölag för barn 0-18 år.
  • Gränsvärden.
  • Vuxna skyddsombud som företräder barn i förskolan och elever i skolan.
  • Nationell kunskaps- och tillsynsenhet gällande barns och elevers fysiska miljöer.
  • ”Lex Sarah” ska gälla och tystnadskulturen stoppas – anmälningarna ska gå till en nationell tillsynsmyndighet, detta för att undvika jäv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.