Föräldraröster om den stress-skapande digitaliseringen i skolväsendet

För många föräldrar och barn skapar nu skärmarbete och digitaliseringen av skolväsendet allt större problem. Detta medför ökad fysisk och psykisk stress och ohälsa för både föräldrar och barn från förskola till gymnasium. BARNverket förmedlar här nedan några föräldrasynpunkter om hur digitaliseringen påverkar våra barns utveckling, hälsa och lärande samt föräldrars hälsa och arbetsprestation.

Digitaliseringen verkar vara gjord för sin egen skull och inte för barnens och elevernas behov. Datorer och andra digitala plattformar STRESSAR många elever och föräldrar extremt!

Förälder

1. Vem tittar på elevernas digitala arbetsmiljö?

2. Barnen tar ej till sig texten på samma sätt som i en bok.  

3. Eleverna saknar fysiska böcker: ingen bok att bläddra i svårt att få överblick och sammanhang över textmassorna.  

4. Ingen bryr sig om hur eleverna sitter, hur de skriver, de saknar tangentbord, har fel ljus och får ont överallt

5. Ljuset från skärmen triggar mina barns huvudvärk!

6. Barnen sitter med laptop i saccosäckar – Hur bra blir den ergonomin för känsliga kroppar?

7. Våra barn ställer frågor om hur olika program och tekniska lösningar fungerar som vi som föräldrar inte alltid kan svara på. Detta skapar frustration och stress hos alla i familjen.

8. Utvecklingssamtalen sker numera digitalt vilket skapar sämre kvalité på samtalen när man inte träffas fysiskt.  Det blir inte samma känsla och inte alltför sällan strular tekniken.  

9. Eleverna får ingen utbildning i ordbehandling eller övriga olika digitala program de tvingas använda. De får inte ens lära sig grunder i Word. Skolan sätter bara iPads, datorer och laptops i händerna på dem och lämnar dem åt sitt eget öde! Eleverna vet inte var och hur deras dokument sparas. De har ingen vetskap om vem som kan läsa olika dokument.

10. Tydlighet när arbetsuppgifter ska lämnas in digitalt. Många gånger fungerar inte heller speciella program och skolportaler där digitala arbeten ska lämnas in. Ökar stressen!

11. Sitta och arbeta och läsa digitala texter på skärm ger ögonbesvär, rygg- och nackbesvär samt problem från händer och handleder!

12. Mina barns ögon tycker att det är svårare att läsa texten på skärmen än i boken

13. De lär sig inte skriva och kan inte lära sig språk lika bra eftersom det handen skriver det lär sig hjärnan när handen skriver och hela detta moment saknas!

14. Barnens hjärna, kropp och sinnesorgan är inte konstruerade för att ta in information från en skärm. Vad händer med barnens relation till pedagogerna i form av tillit, respekt och närhet om undervisningen ges via skärm istället för att vuxen och barn möts i ett samtal?

15. Vad vet vi om vad ljuset från en skärm gör med barnens outvecklade ögon?

15. Varför används digitala spel med inbyggd belöning istället för lärarledd undervisning?

16. De lär sig inte stava. 

17. Svårt med matte digitalt. Matte är en total omöjlighet digitalt. Borde inte få förekomma. Även undervisning i främmande språk och svenska mm borde undervisas och skrivas till allra största del för hand!

18. De kan inte stryka under och lära sig fakta i digitala texter på ett effektivt och bra sätt ur inlärningssynpunkt!

19. På grund av digitaliseringen får eleverna fragmentariska instruktioner på massa olika håll. Bara att HITTA läxan kan ta fler dagar i anspråk!

20. Information lämnas digitalt till eleverna och föräldrarna i olika omgångar via massor av olika kanaler och belastar och stressar och gör allt fragmentariskt! Det plingar i olika skolportaler och olika chattar och på olika sajter dag och natt inklusive helger för att lärare och skolledning skickar ut info och instruktioner när som helst!

21. På grund av den dåliga och felaktigt använda digitaliseringen har också de fysiska böckerna (läromedlen) blivit mycket eftersatta och mycket försämrade!

22. Det blir aldrig NOG det som eleven gör – det finns alltid tusen ytterligare länkar och underlänkar. Lärare tappar helt kontrollen på vad de hänvisar till, fakta och instruktioner blir inaktuella – till och med ofta värre än om de haft en godkänd och faktagranskad lärobok – vilket sen leder till att lärarna börjar skriva ihop egna faktatexter och egna dokument som är mycket bristfälliga där de i sin tur själva försöker återge fakta som skulle ha presenterats för eleven genom en godkänd och granskad pedagogisk lärobok.

23. Hemmasittare och elever som har problem med gaming får det ännu mycket värre av digitaliseringen! Elever som har läs- och skrivproblem blir bara hänvisade till dator eller ipad istället för att få väl anpassade fysiska lättlästa läroböcker med olika bilder och figurer och annat som kan förmedla kunskapen på ett bra sätt.

24. Digitala- tekniska problem överlämnas till eleverna att själva lösa medan de får jaga IT-tekniker på skolorna på sina raster!  Mycket vanligt!!

25. Säkerhetsproblem med de digitala sajterna och med skolportaler – uppgifter läcker ut, elever hackar sajter, obehöriga får tillgång till uppgifter, utvecklingssamtal blir lidande, eleverna saknar återkopplingar på sina arbeten och kan t o m få fel betyg i skolportalerna! Ingen har koll och skola och kommuner tar inte ansvar!

26. Datorer och andra digitala plattformar STRESSAR många elever och föräldrar extremt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.