Barnverket i Almedalen: Vem bryr sig om barnens arbetsmiljö?

Barnverket inbjuder till debatt under Almedalsveckan den 5 juli kl 13.30.

Hur får vi barn i balans? Hur klarar förskola, skola och fritidshem att genomföra sina uppdrag? Hur kan HELA barnet utvecklas och stimuleras psykiskt, socialt och fysiskt för en god hälsa och ett optimalt lärande? Vad gör arbetsmiljön med barnet? Vilken betydelse har barngruppens storlek?

Barnverket medverkan i Almedalen är inriktat på barnens arbetsmiljö i förskola, skola och fritids. Ett aktuellt ämne som återknyter till det upprop till ansvariga politiker som vi just nu har. Ett upprop där vi vill samla in så många namnunderskrifter som möjligt för att överlämna våra krav till ansvariga politiker. Läs mer om vårt upprop och skriv under här.

Medverkande: 
Martin Fredin, förälder, ordförande i Barnverket.
Helena Roth, förälder, förändringsagent, Barnverkets styrelse.
Ann Nolin, förälder, språkrör för Barnpartiet, Barnverkets styrelse.
Gunilla Niss, farmor, barnpsykolog, Barnverkets styrelse.
Eva Datta, förälder, lärare, Barnverket.
Monica Wester, förälder , barn- och skolergonom, Barnverket.
mfl.

Almedalen 2012 kalendarium:

BARN far illa i förskola, skola och fritidshem. Vem bryr sig om barnens arbetsmiljö?
Arrangör: Barnverket
Datum: 5/7 2012, kl 13:30 – 14:30
Typ av evenemang: Debatt
Ämnesområde: Barn/ungdom
Plats: Visby, Hamnplan 1, ICLD´s utbildningslokal, bv

Kontaktpersoner:
Gunilla Niss, Barnverket, gunilla.niss@barnverket.se
Martin Fredin, Ordförande, Barnverket, martin.fredin@barnverket.se

Länk till Almedalens katalog på nätet