Pressmeddelanden

På torsdag, 15 mars, får Lotta Edholm ett stort paket med röda snören

Ett stort paket med röda snören

[Pressmeddelande från namninsamlingen]

Kommunal och Lärarförbundets namninsamling för ökade resurser till fritidshemmen i Stockholms stad kommer att lämnas över till skolborgarrådet Lotta Edholm i Stadshuset, torsdag 15 mars kl. 15.00. En rejäl bunt namn med ett rött sidenband runt och med en förklaring vad vi vill åstadkomma.

Över 3 200 föräldrar och anställda har ställt sig bakom kraven på att minska barngruppernas storlek och genomföra en höjning (på minst 10 %) av pengen för varje inskrivet barn så att personaltätheten kan höjas.

För oss är frågan enkel: Föräldrar har rätt att kräva en god kvalitet på fritidshemmen. Personal måste få bättre förutsättningar för att kunna ge barnen trygghet och en meningsfull fritid. Nya skollagen med ny läroplan ställer högre krav på verksamheten.

I många år har fritidshemmens långsamt rustats ner. Nu växer missnöjet och kravet på förbättringar ställs direkt till beslutsfattarna i utbildningsnämnden i Stadshuset. Föräldraföreningarna FISS (Föräldraalliansen i Stockholm stad) och Barnverket ger stöd och har på sina hemsidor länkar till namninsamlingen på nätet.

Program torsdag 15 mars

1)    Kl. 14.00. Massmedia har möjlighet att intervjua och diskutera med fackliga företrädare för Lärarförbundet och Kommunal. Vi är på Hantverkargatan 3 J kvarteret alldeles bredvid Stadshuset.

2)    Kl. 15.00. Vi tågar iväg till Stadshuset och överlämnar namnlistorna till skolborgarrådet Lotta Edholm och gör ett uttalande.

Vi hoppas att massmedia uppmärksammar vår aktivitet.

Välkomna!

Kontaktpersoner:
Ingvar Jordås, Kommunal
Tel: 08-508 33 567

Annette Englund, Lärarförbundet
Tel: 08-508 33 529

Pressmeddelande 2012-03-13

Flamman i Lycksele är Sveriges bästa fritidshem

Barnverkets första utmärkelse för ”Goda exempel fritidshem Guld” går till Lycksele!

– ”Fritidshemmet Flamman vid Furuviksskolan i Lycksele är just idag Sveriges bästa fritidshem!” , säger Robert Bratt i föräldranätverket Barnverket som imorgon (29/2) överlämnar utmärkelsen till Flamman på plats i Lycksele.

Läs mer om våra goda exempel fritidshem guld och låt dig inspireras av Flamman goda arbete här på våra specialsidor.

Flamman vid Furuviksskolan i Lycksele är ett gott exempel på ett fritidshem värt guld! De tilldelas härmed Barnverkets utmärkelse ”Goda exempel fritidshem Guld”!

Motiveringen lyder:

“Genom att ständigt utveckla verksamheten och ta till vara barns olika behov och erfarenheter har Ni på Flamman skapat ett fritids dit barnen längtar och där föräldrar, personal och skolledning känner stolthet. Ni har samtidigt visat att fritidshemmet är en viktig del i skolans helhet. Flamman uppfyller samtliga kvalitetskrav Barnverket ställer på ett fritidshem. Barnverket anser därför att fritidshemmet Flamman på Furuviksskolan är ett gott exempel med guldkant.”

Barnverket driver frågan om kvalitet på fritidshemmen som ett högprioriterat delmål i arbetet för höjd kvalitet, större likvärdighet och ökad måluppfyllelse i skolan. Som ett led i kampanjen för fritids presenterar Barnverket på sin hemsida www.barnverket.se en samling av goda exempel på fritidshem av hög kvalitet.

En exklusiv utmärkelse i Goda Exempel utgörs av kategorin “Fritidshem Guld” som ges fritidshem som uppfyller de kvalitetskriterier Barnverket har specificerat med utgångspunkt i vad vi menar krävs för att verksamheten skall motsvara vad Skollagen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet föreskriver att fritidshem skall erbjuda. I Sverige 2012 kommer inte många fritidshem ens i närheten av att uppfylla kriterierna.

Genom att lyfta fram de goda undantagen vill vi inspirera fler skolor, kommuner och huvudmän att tänka om och återupprätta fritidshemmen i Sverige till det som fritids en gång var tänkt att vara; trygga goda platser för omsorg, utveckling och lärande för skolbarn upp till 12 års ålder.

Läs mer:
Goda exempel fritidshem
Goda exempel fritidshem guld
Presentation av  av Fritidshemmet Flamman – vår första guldvinnare