Från magläge till rörelseglädje

Glada barnFrån magläge till rörelseglädje – eller till stillasittande med smarta telefoner och surfplattor. – Förstår politiker och beslutsfattare allvaret?

Vi är idag många som är eniga om att rörelse främjar hälsa och skolresultat. Så vad händer nu när forskning visar att pojkar blir mer stillasittande på grund av smarta telefoner och att allt yngre barn börjar använda surfplattor och internet? Samtidigt som ny forskning visar att endast tre av tio fyraåringar når upp till WHO´s fysiska rekommendationer, det vill säga 60 minuter medel till hård fysisk aktivitet om dagen.