Solna

Politikerna i Solna utfrågade om förskolan!

parti_loggor_0

Nätverket för föräldraråd i Solna , vilka är ett lokalt nätverk i BARNverket, har inför kommunvalet skickat ut en enkät till samtliga partier i Solnas kommunfullmäktige rörande förskolan – nu har de sammanställt svaren.

Gå in och se hur Solna-politikerna resonerar kring förskolans förutsättningar. Och även om du inte bor i Solna så fråga i din kommun vad era politiker anser om t ex förskolans arbetsmiljö. Kommunledningens ambition är avgörande för vilka resurser förskolorna får och vilken kvalitet som därmed kan uppnås.

Se alla svar på enkäten här

 

Gå till Solna-nätverkets blogginlägg här

Nätverket för föräldraråd i Solna lanserar kampanj för att stärka barnens rättigheter i barnomsorg och skola.

bild-knapparNätverket för föräldraråd i Solna lanserar tillsammans med Lärarförbundet i Solna en ny kampanj ”SATSA NU” för att stärka barnens rättigheter i barnomsorg och skola. Nätverket för föräldraråd och Lärarförbundet i Solna kräver att kommunerna tar sitt ansvar enligt skollagen och ger rätt förutsättningar i barnomsorgen och skolan, mindre barngrupper och rätt antal och utbildad personal anpassat efter barnens behov! I dagsläget har kommunen valt att bortse från dessa krav samtidigt som barnen far illa och personalen går på knäna i de allt för stora barngrupperna. Kampanjen startar i Solna men är dessvärre aktuell i hela Sverige.

Genom att dela ut en knapp som kan sättas på jackan, kommer alla som vill, kunna stödja kampanjen. Knappen börjar delas ut av representanter för Nätverket för föräldraråd i Solna den 20 november vid entrén till Solna Centrum (torgsidan) mellan kl. 15.30–17.30. Klockan 16.30 kommer Sam Olzon, ordförande i Lärarförbundet i Solna att vara på plats.

Läs mer på hemsidan för Nätverket för föräldraråd i Solna.

Du hittar även information om de lokala nätverkens arbete i Solna här på Barnverkets hemsida.

Ny lokalavdelning i Solna kämpar för upprustning av skolgården

Barnverkets nya lokalavdelning i Solna och Bergshamra har tröttnat på att politikerna i kommunen hela tiden skär ner på skolan och förskolan. Bland annat så är Bergshamraskolan  i mycket stort behov av upprustning och speciellt mellanstadiets skolgård är långt ifrån ändamålsenlig.

Barnverket i Solna har därför tillsammans med föräldrarådet vid skolan startat en namninsamling för att få till en upprustning av skolgården på Bergshamraskolan.

Du hittar mer information om vår nya lokalförening i Solna och Bergshamra under rubriken Barnverket lokalt.

Namninsamling/upprop:

Två gungor gör ingen gård

Våra barn är värda en riktig skolgård. Idag är alla barn i årskurs 4-9 på Bergshamraskolan utelämnade till en gård som bortsett från sten och asfalt i stort sett bara erbjuder två gungor. Det är ovärdigt, men trots att elever och föräldrar påpekat detta år efter år så händer inget.

Vi kräver en skolgård värd namnet till våra barn. Rusta upp gården nu!

Skriv under uppropet här!