Göteborg satsar på en social investeringsfond

I GP den 21/9 2011 läser vi att den rödgröna majoriteten i Göteborgs kommun har 15 miljoner kronor avsatta för att 2012 kunna påbörja uppdraget med en social investeringsfond. De rödgröna räknar med att den summan kommer att kunna bli betydligt högre framöver när återstående budgettekniska problem är lösta.

Nästa steg är att ge stadsledningskontoret i uppdrag att med hjälp av sociala resursförvaltningen utreda hur en sådan fond kan utformas och genomföras. Liknande modeller testas i bland annat Partille och Norrköping.

“Vi tror att en social investeringsfond – och det annorlunda synsätt på sociala insatser som ligger i detta – är ett viktigt steg för att förverkliga Göteborgssamhällets hållbara utveckling i den sociala dimensionen. Det handlar om att investera i vad som är vår största och viktigaste tillgång – människors förmågor och möjligheter att fullt ut delta i samhällsgemenskapen, säger de rödgröna gruppledarna till Göteborgsposten.”

Under Almedalsveckan diskuterades ämnet flitigt under Skandias idéer för livet. Där medverkade  bland annat Lars Stjernkvist från Norrköping och Ingvar Nilsson. Den senare är författaren till den färska rapport som många politiker nu tar avstamp i vad gäller strategier baserade på socioekonomiskt tänkande.

Som vi har jobbat för detta. Härligt, nu är Göteborg på rätt spår, säger Camilla Tängman från Barnverket Göteborg”

Mer att läsa:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.