Göteborg

Föräldrar mot stora barngrupper i förskolan samlar till protest i Göteborg

tumblr_mmld9a6UYq1s5eh2io1_500Demonstration för mindre barngrupper och mer resurser till förskolan i Majorna-Linné den 15 maj i Göteborg. Samling kl. 15.30 på Järntorget och kl. 16.30 tågar alla till Gustaf Adolfs Torg där namnunderskrifter överlämnas till Robert Hammarstrand som är ansvarig politiker för förskola och utbildning i Göteborg.

Med hjälp av gula lappar på samtliga förskolor i Majorna-Linné har man samlat in namnunderskrifter från föräldrarna. Över 1500 namnunderskrifter har samlats in som nu skall överlämnas.

Läs mer om detta på föräldragruppens bloggsida – http://barnforvaring.tumblr.com och i medialänkarna här nedan. Glöm inte att ställa upp i protesttåget den 15 maj.

I media om protesterna i Göteborg

Nyhetsinslag från demonstrationen i SVT lokalt 15/5.

I Göteborgs Posten den 14 maj finns en debattartikel från föräldragruppen md krav på politikerna att infria vallöftena om mindre barngrupper i förskolan.

Infria era vallöften om mindre barngrupper, GP 2013-05-14

Föräldrar protesterar mot stora barngrupper, DirektPress 2013-04-28

Barnverket Göteborg medverkar vid forum om mobbning

Det är Måns Jenningers Minnesfond som i Stadsbiblioteket i Göteborg arrangerar ett forum för samtal och information om kränkningar och mobbning. Under rubriken “En mötesplats för samtal om mobbning” har man samlat ett gediget program. Barnverket i Göteborg med Ann Nolin och Camilla Tängman är inbjudna att onsdag den 25/1 kl 14.30 presentera Barnverket.

I övrigt så visas en mycket stark fotoutställning av Elisabeth Ohlson Wallin. Varje dag kommer intressanta seminarier att hållas, och möten med många åskådare och intresserade. Tisdag den 24/1 öppnas den med ett seminarium av Claes Jenninger och Lars Arrhenius, Barn. och elevombudet.

Fakta
Aktivitet: En mötesplats för samtal om mobbning
Plats: Utställningshallen, Stadsbiblioteket i Göteborg, vid Götaplatsen.
Datum: 24 januari – 5 februari 2012
Öppettider: Öppet alla dagar kl 10 – 20, (lördag och söndag kl 10 – 17)
Program:

  • Fotoutställning Via Dolorosa av Elisabeth Ohlson Wallin
  • Seminarier och föreläsningar
  • Utdelning av Måns Jenningers minnesstipendium

Arrangör: Måns Jenningers minnesfond, www.jenninger.se

Mer information:
Forumets hemsida
Måns Jenningers minnefond
Minnesfonden på Facebook

Föräldrar och lärare krävde barnperspektiv och långsiktiga satsningar!

Barnverket Göteborgsföräldrar, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund arrangerade en manifestation den 8 december kl. 18.00 på Gustaf Adolfs torg.  Trots regn och kyla så var vi ca 200 föräldrar och lärare som samlades för en hållbar och likvärdig förskola, skola och fritidsverksamhet. Ann Nolin från Barnverket var konferencier och moderator under manifestationen och hon öppnade med några exempel på hur det ser ut i många förskolor, skolor och fritids i Göteborg och vad vi vill ha istället, mindre grupper och fler lärare/pedagoger. Örjan Askerdal från Barnverket höll första talet, där han beskrev hur situationen är för våra barn och hur vi föräldrar bemöts i stadsdelsnämnder och centralt i kommunen. Andra talet kom från Elisabet Mossberg från Lärarförbundet och det tredje talet höll Gunnar Valinder från Lärarnas Riksförbund. De tog upp frågan om barnperspektiv och långsiktighet från ett lärarperspektiv och hur viktigt det är att arbetsmiljön blir dräglig.

Vid denna tidpunkt så var regnet mycket ihållande, då panelsamtalet med Robert Hammarstrand (S) ansvarig för utbildning och förskola och Pär Gustafsson politisk sekreterare (FP) på Kommunstyrelsen skulle börja. Även Örjan Askerdal, Elisabet Mossberg och Gunnar Valinder var med i panelen med politikerna. Föräldrarnas fråga till panelen löd:  – Hur (på vilket sätt) ska kommunen ta ett centralt ansvar för kvalitén i förskola, skola och fritids? Och när sker detta? Robert Hammarstrand svarade att det är SDN i varje stadsdel som har fulla ansvaret, även när moderator Ann Nolin frågade igen om det inte är dags för kommunen centralt att ta ansvar. Pär Gustafsson svarade att det är staten som ska ha ansvaret och inte kommunerna. Lärarförbundets frågade vad Göteborg ska göra för att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla var eniga att det behövs mer forskning i Sverige, men att det redan nu finns forskning som skolor behöver ta med i sin undervisning. Lärarnas Riksförbund frågade: Det blir allt svårare att få ungdomar att vilja utbilda sig till lärare; hur tänker ni kring framtida rekryteringsbehov av lärare i Göteborg? Där gick åsikterna isär lite hos politikerna. De talade om hur lärarutbildningen ska vara utformad men även om lärarnas arbetsmiljö.

Sist ut som talare var Patric Greider, lärare i Angered, som höll ett mästerligt tal om hur vardagen ser ut för en lärare när man står inför en skolomorganisation där barnperspektiv och långsiktiga satsningar lyser med sin frånvaro.

Ann Nolin avslutade manifestationen med att nu fortsätter vår kamp för en förskola, skola och fritidsverksamhet där våra barn kan känna trygghet, glädje och möjlighet att utvecklas!

Ann Nolin

Barnverket Göteborgsföräldrar

Demonstrationen som inslag i TV4 nyheterna

TV4 västs inslag med bland annat en intervju med Barnverkets Ann Nolin.

Föräldrar och lärare kräver barnperspektiv och långsiktiga satsningar…NU!


Ge barn i förskola, skola och fritidshem
trygghet, glädje och möjlighet att utvecklas!

Ansvariga kommunpolitiker är inbjudna.

8 december 18.00
Gustaf Adolfs torg

Kom och värna om framtiden – våra barn!

Ett samarrangemang mellan:
Barnverket Göteborgsföräldrar, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Kontakt:ann.nolin@barnverket.se, 0704-95 41 78

Samling i Göteborg för barnen 8 dec kl 18

Hej du som vill ha mer barnperspektiv och långsiktighet i förskola, skola och fritidsverksamhet!

Den 8 december kl 18.00 träffas föräldrar och lärare på Gustav Adolfs torg i Göteborg för att gemensamt efterlysa barnperspektiv och långsiktighet i barnens verksamheter.

Arrangör är Barnverket Göteborgsföräldrar, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Barnverket uppskattar detta unika sätt att gå samman för att driva förändring! Kom och gör det extra minnesvärt genom att också bli otroligt många!

Sprid gärna detta till så många som möjligt.

Hör av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar

Camilla Tängman

Barnverket Göteborgsföräldrar

Göteborg satsar på en social investeringsfond

I GP den 21/9 2011 läser vi att den rödgröna majoriteten i Göteborgs kommun har 15 miljoner kronor avsatta för att 2012 kunna påbörja uppdraget med en social investeringsfond. De rödgröna räknar med att den summan kommer att kunna bli betydligt högre framöver när återstående budgettekniska problem är lösta.

Nästa steg är att ge stadsledningskontoret i uppdrag att med hjälp av sociala resursförvaltningen utreda hur en sådan fond kan utformas och genomföras. Liknande modeller testas i bland annat Partille och Norrköping.

“Vi tror att en social investeringsfond – och det annorlunda synsätt på sociala insatser som ligger i detta – är ett viktigt steg för att förverkliga Göteborgssamhällets hållbara utveckling i den sociala dimensionen. Det handlar om att investera i vad som är vår största och viktigaste tillgång – människors förmågor och möjligheter att fullt ut delta i samhällsgemenskapen, säger de rödgröna gruppledarna till Göteborgsposten.”

Under Almedalsveckan diskuterades ämnet flitigt under Skandias idéer för livet. Där medverkade  bland annat Lars Stjernkvist från Norrköping och Ingvar Nilsson. Den senare är författaren till den färska rapport som många politiker nu tar avstamp i vad gäller strategier baserade på socioekonomiskt tänkande.

Som vi har jobbat för detta. Härligt, nu är Göteborg på rätt spår, säger Camilla Tängman från Barnverket Göteborg”

Mer att läsa:

Protester i Angered mot nedskärningar i skolan

Efter valet i Göteborg där de rödgröna utgick med segern så skriver de om vikten av barnperspektivet i alla frågor som rör kommunen. Nu ser vi vekligheten av dessa fina ord, i stadsdel efter stadsdel ”upptäcker” SDN politikerna underskott i förskola, skola och fritidsverksamhet. Nu är det Angereds tur – där planerar tjänstemän och politiker att ta bort 90 tjänster i skolorna. Tisdagen den 24 maj arrangerade det nybildade nätverket för Angereds kommunala skolor och Lärarförbundet Göteborg en manifestation vid Blå Stället i Angered. Omkring 200 lärare, pedagoger, föräldrar och barn demonstrerade mot nedskärningarna som politikerna kallar anpassningar.

Först ut som talare var Ann Nolin från Barnverket Göteborgsföräldrar, tidigare Angeredsbo, som började med att informera om föräldranätverket Barnverket. I många år har förskola, skola och fritidsverksamhet används som en budgetregulator, även när Göteborgs kommun hade ett miljardöverskott så valde de att lägga pengarna på trafiksatsningar istället för att kompensera alla nedskärningar som skett under åren.  Ann gav SND politikerna ett tydligt motförslag

– Säg nej till nedskärningarna! Man måste inte alls göra det ni säger att ni ”måste”.  Ni kan stoppa försämringarna och satsa långsiktigt på skolorna i stället för att ställa olika utsatta verksamheter mot varandra. Det finns resurser i samhället och ni kan komma runt ”budget i balans” genom en social investeringsfond. Lyssna på andra ekonomer än de ni brukar lyssna på, som visar hur mycket ett samhälle kan vinna både ekonomiskt och mänskligt om man inte gör dessa nedskärningar=anpassningar.

  • I stadsdelen Majorna-Linné har vi nyligen stoppat nedskärningar på 21 tjänster i skolorna och det är dags för ett stort upprop i hela Göteborg för kampen mot nedskärningarna i våra stadsdelar.

På slutet av talet välkomnade Ann alla att bli medlemmar i Barnverket (som är kostnadsfritt) och delade ut ett flygblad om Barnverket Göteborgsföräldrar.

Nästa demonstration i Angered blir onsdagen den 15 juni kl. 18.30 och då är Barnverket Göteborgsföräldrar inbjudet att hålla det avslutande talet.

TV Väst filmade demonstrationen och du kan se den i videoklippet här nedan. Läs även mer vad Barnverket i Göteborg gör och medverka gärna i deras möten.