Visst finns det pengar! Hur ska vi stoppa nedskärningarna?

Nätverket Gemensam Välfärd med stöd av ABF Göteborg arrangerar ett öppet diskussionsmöte söndag 29 augusti, kl 13–17, Axelhuset vid Axel Dahlströms Torg i Högsbo.

Inledare är Johan Ehrenberg, ekonomidebattör och utgivare av tidningen ETC:
Vart tar pengarna vägen?
Varför minskar satsningen på den offentliga välfärden?

Hur arbetar vi vidare tillsammans mot nedskärningarna i Göteborg?

Diskussionen inleds av Camilla Tängman, från ”Göteborgsföräldrar mot nedskärningar” och Barnverket
– Sätter Göteborgspolitikerna verkligen ”barnen främst”?

Föräldrar och aktiva i olika nätverk och protestkampanjer i Göteborgs stadsdelar förmedlar sina egna erfarenheter. Välkommen du också!

Inbjudan öppet diskussionsmöte (PDF-fil)