Göteborg

Politikerna i Göteborg lyssnade på protesterna

Ett hundratal föräldrar och engagerade personer demonstrerade på tisdagskvällen mot förslaget att dra in 21 tjänster på skolorna i Majorna-Linné och flytta 500-600 elever. Barn och föräldrar samlades på Järntorget och efter tal och repetition av slagord marscherade man iväg mot stadsdelsnämndens möteslokal vid Tredje Långgatan.

 • Vi anser att förslaget strider mot den nya skollagen och vi anser att stadsdelsförvaltningen saknar det barnperspektiv som skall genomsyra den här typen av förändringar, säger Ann Nolin som är förälder och aktiv Barnverket Göteborg.

Efter att ha lyssnat på argumenten så beslöt politikerna i stadsdelsnämnden att satsa ytterligare fyra miljoner kronor av det egna kapitalet för att rädda de 21 jobben.

 • Vi tycker att barn och föräldrar har helt rätt och vi sade nej till tjänstemannaförslaget, säger Marie Louise Hänel Sandström (M), förste vice ordförande i SDN Majorna-Linné till Göteborgs Posten.

Läs mer: Göteborgs Postens nätupplaga

Du kan även läsa mer om Göteborg här på hemsidan eller kontakta Barnverket i Göteborg om du vill veta mer om vad som händer.

Barnverket demonstrerade med flyktingbarn i Säffle

Idag demonstrerade 200 personer i Säffle för rätten till asyl. Utvisningar av ensamma barn eller barnfamiljen visar ett omänskligt ansikte av svensk asylpolitik. Majoriteten av deltagarna var småbarnsfamiljer som bott 5-7 år i Sverige och nu hotas att utvisas till förtryck, krig och diktatur. Längst fram i demonstrationen gick barnen som sedan också talade på demonstrationen.

 • Vi vill stanna i Sverige, jag är född och uppvuxen här. Jag går i skolan och trivs med min fröken, utvisa mig inte till kriget i hemlandet.

 • Jag älskar mina vänner, jag älskar min fröken, jag har bott 5 år i Sverige, större delen av mitt liv. I mitt hemland får romer inte gå i skola, jag vill gå i skola.

 • Varför får inte jag samma rätt att gå i skola och få växa upp, varför ska jag och min familj tvingas till krig, jag är rädd. Jag har varit 7 år i Sverige redan, var några av de ord som barnen uttryckte.

Kristofer Lundberg från Barnverket och aktiv i asylrörelsen talade också på demonstrationen. Han påpekade att regeringen bryter mot barnkonventionen med sin omänskliga flyktingpolitik.

-De apatiska barnen har inte minskat i antal även om de inte längre syns i media. Att barn som egentligen borde leka, springa, hoppa och lysa av nyfikenhet istället sluter sig, stänger av och inte längre vill leva, det är en ovärdig situation. Det handlar om ett land, där barn inte tillåts vara barn, sa Kristofer.

-Genom att utvisa barn till länder där de förvägras skolgång eller riskerar att dödas förvägras de en chans att växa upp. Migrationsverkets beslut att utvisa föräldrar till olika länder eller när bara en av föräldrarna utvisas strider också om barnens rätt till båda föräldrarna. Regeringens och Migrationsverkets utvisningar kan bara beskrivas som en politisk barnmisshandel, sa Kristofer på demonstrationen.

Joel Eriksson
Barnverket Göteborg

Stort föräldraprotestmöte i Göteborg

I stadsdelen Majorna/Linnéstaden vill politiker återigen lösa ekonomiska frågor med att flytta barn hit och dit. Föräldrar protesterar då diskussionen inte handlar om vad barn mår bra av utom om lokalhyror, hyror som går till kommunen som också är huvudman för skolorna där barnen drabbas! Pengar flyter alltså runt i ett slutet system och för att få ett “bra flyt” så justeras barnen!

Notera att Ann Nolin, en mycket engagerad Barnverkare som talar på mötet, är iklädd 5 minuter-för-barnens t-shirt.

Se reportaget på TV 4 play

Läs mer om Barnverket i Göteborgs arbete här.

Barnverket pratar med Maria Larsson

Efter Barnrättsdagarnas sista möte fick Kristofer Lundberg från Barnverket möjlighet att tala med Barn- och äldreministern Maria Larsson. Det blev en kort pratstund innan ministern sprang iväg.

– Vi undrar hur ni tänker agera för att stärka möjligheterna för barnen. Med tanke på hur nedskärningarna slagit mot barnens verksamhet beträffande skola, förskola och fritids, frågade Kristofer Lundberg

 • Det sker inte några nedskärningar i dagsläget, blev det korta svaret från Maria Larsson.

 • Men du menar väl ändå inte att det inte skett några nedskärningar på barn och unga. Bara i Göteborg så förlorades 200 lärartjänster, barngrupperna växer. ett exempel är ett fritids i centrala Göteborg i Linnestaden som har 50 barn på en personal, kontrade Kristofer

 • Det är kommunernas ansvar, blev svaret.

 • Men du är barnminister, vad ska ni göra för att motverka den utvecklingen vi ser?, frågade Lundberg

 • Det är kommunerna som har beskattningsrätten, säger ministern

 • Menar du att kommunerna ska höja skatterna? Även om kommunerna skulle höja skatten så är det mycket som behöver göras.Har inte staten ett ansvar för att verksamheter fungerar? Har inte du som minister ett ansvar? Dessutom har ju pengarna till kommuner och landsting från staten under en 20 års period minskat. Så kommuner har mindre pengar att röra sig med än under 80 talet.

 • Nej, så är det inte, var ministerns korta svar

 • Får jag citera det?, frågade Lundberg

 • Nej det vill jag inte.

 • Barnens behov måste styra. Då måste man avsätta resurser från kommunerna, men kommunerna måste också få pengar så att möjligheten finns, konstaterade Kristofer Lundberg.

 • Det är kommunens ansvar, har du fler frågor boka en intervju. Hej då,

Mycket mer till diskussion blev det inte. Vi hoppas att Maria Larsson ändå tar till sig de argument hon fick.

Pengarna tillbaka till barn och unga

Förra året slogs verksamheter i spillror efter att den socialdemokratiska majoriteten genomförde nedskärningar på nära en kvarts miljard. Hårt drabbade blev förskola, skola, fritids och annan offentlig sektor.

Detta skapade vad politiker i år skryter med en miljard i vinst för Göteborgs kommun. Kravet från föräldrar som kämpat för sina barns framtid med Göteborgsföräldrar mot nedskärningar (Barnverket) är ”Pengarna tillbaka till barn och unga”. Med den ”rödgröna” majoriteten lägger istället miljarden på betalning till motorvägssatsningen Marieholmstunneln.

Mot detta protesterade föräldrar utanför kommunfullmäktige förra veckan. Barnverket samlades 30 min innan kommunfullmäktige startade, med barn och barnvagnar. Flygblad riktade sig till politikerna med uppmaningen att sats överskottet på barnen. Flygbladet riktade sig framförallt till den RödGröna majoriteten med frågorna de fyllde staden med i valet;

 • Vad hände med “fler vässade pennor” S?
 • Vad hände med “världens bästa välfärd” V?
 • Vad hände med “satsning på miljö” MP?

Kristofer Lundberg
Barnverket Göteborg

Barnverket Göteborg uppvaktar Nyamko Sabuni

Idag uppvaktade Barnverket Göteborg Nyamko Sabuni på hennes besök på Skolverkets konferans om vuxenutbildning. Klockan 09.30 samlades Barnverket utanför konferansen på Folkets Hus bakom en banderoll med texten “Låt inte barnen betala krisen”, banderollen har varit ett igenkänt inslag på flera av Göteborgsföräldrar mot nedskärningars demonstrationer.

På plakaten fanns budskapet “mindre barngrupper i förskola, skola och fritids”.

Barnverket och kampanjen 5 minuter för barnens flygblad spreds utanför och fem förbipasserande föräldrar gick med i Barnverket.

Klockan 10.00 anländer ministern men var inte intresserad av att stanna och prata med föräldrarna utan skyndar sig in, med sig fick hon matrial från Barnverket.

Två timmar senare dyker dock Sabuni upp på det Cafe där aktiva i Barnverket sitter och diskuterar situationen på skolor och fritids.

Ann Nolin lägger fram förslaget om att lagstifta om barngruppernas storlek. Att göra skolverkets riktlinjer till lag.

Sabuni menar då att det inte behövs då kommunerna har riktlinjer.

– Vi kan ju inte lagstifta om allt, säger Sabuni och menar att kommunerna måste ha självbestämmande.

Diskussionen fortsatte om säkerheten i för stora grupper, om hur det ser ut på förskola, skola och fritids i Göteborg med upp till 50 barn på fritids på en pedagog. Men ministerns enda svar förblev

– Kommunerna har självbestämmande.

Barnverket kommer att fortsätta resa frågan om mindre barngrupper.

Kristofer Lundberg
Barnverket Göteborg

Ta ansvar för fritids – kräver GP:s ledare

I Göteborgs Postens ledare från 10 oktober 2010 krävs att politikerna i kommunen tar ansvar för situationen på fritidshemmen.

“Fritids har hamnat i kläm. Verksamheten lever inte upp till lagens krav. Ändå anser sig Göteborgs politiker ha rätt att fortsätta snåla.

Hårda nedskärningar har drabbat fritidshemmen på senare år, samtidigt som kraven på verksamheten ökat sedan sexåringarna fördes över från förskola till skola. Att detta fått allvarliga och oroande konsekvenser för kvaliteten har Skolverket påpekat och varnat för vid ett flertal tillfällen…”

Självklart ställer vi i Barnverket upp bakom det. Det är precis det som många föräldraorganisationer i Göteborg just nu kämpar för. Vi räknar med att snart kunna publicera aktuella debattartiklar från det arbetet här på hemsidan. Till dess kan ni fortsätt via nedanstående länk till GP nättidning och läsa hela ledaren.

Göteborgs Posten ledare 10 oktober 2010

Pris till Göteborgsföräldrar mot nedskärningar (numera Barnverket Göteborg)

“Tidskriften KRUT (Kritisk Utbildningstidskrift) har beslutat att ge 2010 års Gunnar Elvesonpris till Göteborgsföräldrar mot nedskärningar och Musiktåget mot nedskärningar.

Göteborgsföräldrar mot nedskärningar heter sedan en tid tillbaka Barnverket Göteborg.

Anledningen är ert arbete för att värna skolan, er förmåga att engagera föräldrar och andra berörda i den politiska processen om skolan, och er insats för att vidga det offentliga samtalet om skolan.

Gunnar Elveson var med och startade tidskriften KRUT 1977. Ett av tidskriftens fundament är att inte enbart kritiskt granska svensk skola utan även att på olika sätt lyfta fram sådant som främjar dess demokratiska funktioner.

Mer info om KRUT och priset finns på www.krut.a.se. Priset, som delas ut vartannat år, är på 10 000 SEK plus ett diplom och kommer att delas ut på Bokmässan i Göteborg fredagen den 24 september klockan 14.00″