Buller från Brommaflyget påverkar 8000 barns lärande i förskola och skola!

Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

Hur går utbyggnaden av Bromma flygplats ihop med  skollagens 5 kap. “Trygghet och studiero”? 8 000 barns fysiska arbetsmiljö påverkas av utbyggnaden av Bromma flygplats. Hur tänker beslutsfattarna? 

Det undrar ett av våra lokala nätverk; Barnen och Brommaflyget:

“Skolresultaten sjunker – psykiska ohälsan ökar”. Stockholm ska ha “en skola i världsklass” och “kunskap i världsklass”. Mantran inom skolväsendet är: kunskap, kvalité, trygghet och lugn och ro – något som man som förälder knappast kan uppleva i samband med utbyggnaden av Bromma flygplats.

Hur har beslutsfattarna tänkt ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv i samband med utbyggnaden av Bromma flygplats till en storflygplats? Vi pratar om betydligt tyngre plan och upp till fyra gånger fler flygrörelser med tunga plan jämfört med idag.


Barnen & Brommaflyget är mot en utökad flygtrafik med störande ljud – för barnens lärande och hälsa. Barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som behöver stimulans, lugn och ro samt trygghet och studiero för att utvecklas och må bra samt nå bra skolresultat. Forskning visar att barn är en högriskgrupp när det gäller buller och är sårbara för effekterna av kronisk flygbullerexponering. Bullret kan försämra den kognitiva utvecklingen hos barn, såsom läsförståelse, minne och koncentration. Förskolor och skolor som utsätts för höga halter av flygbuller är inte några hälsoutbildningsmiljöer. Idag finns 45 förskolor, 12 grundskolor och 3 gymnasier med sammanlagt 8 000 barn under “Swedavias bullermatta” (med gränsvärde FBN 55 dBA). Hitintills har man talat mycket om störningar i Västerort men nu höjs rösterna också på Kungsholmen och på Södermalm.Kom till Barnen och Brommaflygets informationsmöte i Sundbyskolan den 29 april kl. 19.30. Plats Fritidsklubben, Arrendevägen 61. Obs! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn alltså.

Barnen & Brommaflyget kommer inom kort att starta upp en blogg med mer information.

 

Barnen & Brommaflyget
 för trygghet och studiero

 

 Lästips: 

Brommaflyget kan få bullra ännu mer, Tidningen Mitt i, Åsa Sturestig, 2013: http://www.mitti.se/brommaflyget-kan-fa-bullra-annu-mer/

Nu lutar vi åt att tillfälliga maxbullernivåer har större effekter på hälsan än konstant buller, säger Gösta Bluhm, docent i miljömedicin som har studerat ämnet för Naturvårdsverkets räkning.Han säger också att hur ofta man blir störd är viktigare än exakt hur mycket en överflygning låter. Det innebär att även om framtidens flygplan kommer att bullra något mindre, är den avgörande hälsofrågan hur ofta de flyger.”

Förstudie om flygbuller och 70 dB LAmax vid uteplatsNaturvårdsverket, Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund, Anna Preis, 2009:
 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-flyg/Forstudie-flygbuller-vid-uteplats.pdf

“Barn är särskilt sårbara eftersom buller hindrar inlärning under en kritisk utvecklingsperiod och barn har mindre kapacitet än vuxna att förutse, förstå och klara av miljöstressorer.”

“Forskningen visar också att flygbuller i skolor har en negativ inverkan på barns läsförståelse, inlärning och minne.”

“Vid framtagning av riktvärden för buller skall hänsyn tas till barn och ungdomar samt de med hörselnedsättning/skada. Detta gäller enlig WHO (2000) för typ av effekt (kommunikation, rekreation, störning, etc.), specifika miljöer (bostad, skola, parker, etc.)”
 
 
 


Kunskapsläget om effekter av flygbuller på människor. En uppdatering och revidering av en rapport till LFV maj 2007,Naturvårdsverket, Staffan Hygge  (2009) http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-flyg/Kunskapslaget-effekter-av-flygbuller-2009-12-15.pdf
 

“Även om studierna är få finns det fog för slutsatsen att barns minne, inlärning och läsförmåga försämras av kronisk bullerexponering och särskilt exponering för flygbuller.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.