Barnverket startar ett nationellt upprop för barns arbetsmiljö i förskola, skola och på fritids

Till utbildningsministern Jan Björklund, Sveriges Regering, Riksdag och huvudmän för förskolor och skolor!

Den riksomfattande föräldraföreningen Barnverket jobbar nu ännu mer målinriktat för barnens utveckling, hälsa och säkerhet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Anledningen är att vi har tröttnat på att barnen ständigt kommer sist och att de alltid betalar det högsta priset när kortsiktiga ekonomiska prioriteringar styr.

Arbetsmiljön i förskola, skola och på fritids lämnar mycket i övrigt att önska vilket vi kan läsa och höra om dagligen i form av stressade barn, lägre personaltäthet, större barngrupper och klasser, buller och dåliga lokaler, osv. Bryr vi oss så lite om vår framtid?

Detta är ovärdigt ett land som Sverige år 2012!

Kunskaper om goda miljöers betydelse för växande, hälsa och trygghet värderas uppenbarligen inte längre, men för varje barn som drabbas idag riskerar vi ännu ett skolmisslyckande. För samhället i stort är utvecklingen katastrofal på längre sikt. Vi måste agera nu och skapa en miljö där barn lär sig och mognar till hela människor som vill och kan vara med och bygga vårt samhälle.

Barnverket har därför startat ett nationellt upprop där vi kräver att barns arbetsmiljö i förskola, skola och på fritids är så utformad att alla barn kan utvecklas till hela människor fysiskt, psykiskt och socialt.

Till alla som har ett utpekat ansvar för barns arbetsmiljö:

Barnverket kräver att arbetsmiljölagstiftningen omfattar och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna, genom att:

  • systematiskt arbetsmiljöarbete med ett barnhälsoperspektiv genomförs av kunnig personal på alla enheter med verksamhet för barn och unga.
  • barnhälsokonsekvensanalyser med skriftliga riskbedömningar genomförs och öppet redovisas vid såväl nyetablering, inför förändringsarbeten som omorganisationer.
  • skyddsombud som företräder barn och ungdomar utbildas och finns på alla enheter med verksamheter för barn och unga.
  • även barn i förskola och inom skolbarnomsorg omfattas fullt ut av arbetsmiljölagstiftningen.

Barnverket avser att efter årsskiftet överlämna underskrifterna till berörda parter.

Tycker även DU att barns arbetsmiljö behöver förbättras ordentligt?

Skriv under vårt nationella upprop och sprid vidare!

Mer information:
Så här går namninsamlingen till.
Följ listan med namnunderskrifter för vårt pågående nationella upprop.
Fakta om arbetsmiljö

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.