Rapport från årets Skolforum

BARNVERKET på SKOLFORUM möter besökare från hela landet.

Så blev det den 31 oktober och årets SKOLFORUM startade upp i Stockholmsmässan ute i Älvsjö. En mässa fylld till brädden av kunskapsbaserade montrar som alla med de sina presenterade och representerade alla kunskapen i Sverige. För tre dagar blev mässan landets viktigaste lärosäte där lärprocesser tillsammans med de människor som lägger grunden för landets lärande samlas i tre dagars korta ögonblick.

Det var allt från ideella organisationer, fackliga förbund som har anknytning till området, branschföretag som visade och sålde allt som behövs inom lärandet, myndigheter och föreläsningar uppdelade på olika innehåll de tre dagarna. Mässan flödade av kunskap.

BARNVERKET var där i en egen monter – C 17 – man får alla ett monternummer för att det ska gå att finna vägen till det som en besökare söker. C 17 verkade vara en lyckoplats för oss – vi stod i en av genomfartsvägarna – pulsådern in till hela mässutbudet. Montern var väl synlig, upplyst, innehållsriktig, lättförståelig och svår att undvika. Vi var väl bemannade och kunde hantera strömmarna av människor på ett kanonbra sätt. Och inte minst vår närmaste granne var självaste caféutbudet där så många samlades för att mötas och fika.

På bilden Larry fotograferar vår monter C 17 – Elaine, Ulf och Jonna – förbereder sig inför första mässdagen.

Vi fanns i centrum!

Kanonbra och nu gällde det för oss som bemannat vår monter – mötesplats C 17 att gå till attack med vårt vapen – BARNVERKET dess broschyr, innehåll och vision om att skapa ett bra nätverk för att påverka förskola, fritidshem, förskoleklass och skola att de får den resurstilldelning som de måste ha för att klara sitt uppdrag – ett livslångt lärande.

Vi som bemannade i dagarna tre bestämde oss för en strategi första dagens morgon – släpp aldrig ett material ur dina händer utan att ha fått till den viktiga dialogen med den du stannar upp för att senare i ett samtal vidareföra vårt budskap.

Det visades att det fungerade – det blev en tid på mässan där massor av människor stannade upp för att samtala med oss och ta del av vårt budskap.

Måndag var vi sex personer i vår monter, tisdag sex och onsdag var vi tre som hjälptes åt att föra vår idé ut till mässbesökare.

Landets tröttaste yrkeskår

Vi samtalade med barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare, lärare, beslutsfattare och andra mässutställare. De stannade upp för att få veta om vår vision om ett rikstäckande nätverk för att upplysa och sätta press på de som fattade de avgörande besluten och om de viktiga resurser som behövs för att kunna på ett bästa sätt ta hand om människor i lärprocesser. Det gäller allt från de minsta upp till de unga skolmänniskorna.

Under de tre dagarna mötte vi yrkesfolk från hela landet – längst i norr från Övertorneå till längst i söder från Ystad – med vårt sätt att föra dialog med den vi stannade upp kunde vi på så sätt få en rikstäckande överblick.

Vi fick lära oss och veta om från de vi samtalade med att vi hade nästan samtliga gemensamma problem. Vi har alla för lite tid, svårt att få fram våra synpunkter till beslutsfattare, resurser i människor/personaltäthet, för stora grupper och i flera fall för låg kompetens för att klara av vardagen.

Det var tydligt att de ekonomiska tilldelningarna inte räckte till för att klara av en bra arbetsorganisation, arbetsmiljö och bra bemanning.

De som vi träffade under de tre dagarna kan vi sammanfatta – de var landets tröttaste yrkeskårer som nu hamnat på SKOLFORUM för att det var höstlov för deras elever och att de som jobbade i verksamhetens ansträngda mitt nu fått eller skickats till mässan dels för studiedag, inventering av inspiration och planeringsdag.

De flesta var där för att mötas, lära sig något, inhämta tips eller att inventera nya läromedel som de kan använda i sitt jobb. Få hade däremot en budget för att handla något från de utbud som fanns på mässan.

Förskolan i förnyelse och förändring – här finns mycket att göra. Dels måste beslutsfattare som fördelar resurserna komma från det gamla att vi står för barnpassning eller är hemmets förlängda arm till att vi nu är en egen skolform med en förtydligad läroplan som ska delta i det viktiga lärandet från tidiga åldrar. Här redovisar de som vi samtalade med att de har knappa resurser, stora grupper av barn och att frågan om personaltäthet måste lyftas.

Fritidshemmen som vi samtalade med hade sämst bemanningsstruktur och sämst arbetsorganisation – den som hade rekordet var 98 barn på fyra heltidstjänster. Och genomgående så var den fritidshemspersonal vi samtalade med underdimensionerade på sina fritidshem. Det skilde inte så mycket mellan de olika delarna av landet – det såg nästan lika ut.

Skolan – efter påvisande om att det var även deras ”barn” som vårt budskap gällde så kom de också närmare och förde dialog om sin arbetssituation.

Beslutsfattare och Skoladministratörer hade svårt att förstå att vårt innehåll även gällde dem – efter att påvisat sambandet mellan de ekonomiska resursbesluten så förstod nog de flesta att de hade ett jobb som var i tydligt samband med innehållet i de frågor som vi driver.

Enkelt – utan kunder och ekonomi så finns inte heller jobben kvar vilket gäller oss alla.

Reflektioner

Vår vilja är järnhård och evig är idén – vi behövs men måste ta mer plats! Det kan vi bara göra om vi blir fler i vårt närverk, samlar oss i helheten och gemensamt tidsmässigt planerar aktioner över hela landet.

BARNVERKET behöver marknadskommunicera bättre – det var många som vi samtalade med som aldrig hört talas om oss men som visade sympati och beredda att stötta våra idéer och skriva in sig som medlemmar.

Flera som vi försökte stanna upp en kort sekund avvisade oss med ordet att det gäller inte mig – svarade vi att det vi driver kan faktiskt innebära att du får förändrade arbetsvillkor och att du t.o.m. får behålla ditt jobb – en tankeställare – som gjorde att samtalsminuterna kunde startas.

Vi måste bli fler ambassadörer som vågar stoppa, ställa frågor och föra dialog med de förbipasserande – det är bara så vi får kraft bakom vår idé och kan bli flera i vårt nätverk.

Avslutningsord

Tack BARNVERKET för att du alltid går i tid och att vi fick vara med på kunskapståget vid årets SKOLFORUM.

Tre innehållsrika dagar, många nya kontakter, fler som vill samarbeta med oss och förhoppningsvis har vi fått fler intressenter och besökare av vår webb  www.barnverket.se samt att fler hittat möjligheten att bli medlem i ett viktigt nätverk.

BARNVERKET – lämna hos oss – vi går alltid i tid kl 06 30 och ankommer alltid för avhämtning kl 18 30

Den som byggt vår monter C 17 – tack till Jonas A.

Vi som var i montern, Ulf J, Martin F, Larry Å, Doroty, Elaine Å, Gunilla N, Kjell P och Jonna OW

Vi ses nästa år på SKOLFORUM!

Vid tangentbordet!

Larry Åberg
Barnverket, Samordningsgruppen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.