”Bullret från flyget på Bromma stressar barnen”

Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

”Flyget på Bromma ska expandera kraftigt. Under den växande bullermattan i Stockholm kommer 11 000 barn vistas i skolor och förskolor. Detta sker utan att beslutsfattarna tagit hänsyn till hur barnens hälsa påverkas av den ökade bullerbelastningen”

Dagens Samhälle (länk in under Dagens Samhälle http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bullret-fran-flyget-pa-bromma-stressar-barnen-10443 ) har publicerat en debattartikel, från vårt lokala nätverk Barnen och Brommaflyget, BBF, skriven av föräldrar, förskolepsykolog, barnläkare och barn- och skolergonom.  Inför den planerade trafikökningen har inga riskbedömningar i barnens utvecklings- och arbetsmiljö genomförts eller diskuterats av någon aktör. Debattörerna vill också lyfta fram bullerforskning och att barns hjärnor är känsligare än vuxnas för alla typer av yttre påverkan, som till exempel flygbuller.

BBF kräver att:

• Verksamheten på Bromma flygplats inte expanderar enligt nuvarande plan.

• Swedavias rapport om flygbuller och barns hälsa från Karolinska Institutet offentliggörs snarast.

• Medicinsk kompetens tillförs beslutande och övervakande myndigheter.

• Inne- och utemiljöer på förskolor, skolor och fritids under bullermattorna ljudinventeras, och höga och störande bullernivåer ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv redovisas och åtgärdas.

• Gränsvärden och riktvärden gällande buller i ute- och innemiljöer på förskolor, skolor och fritids tas fram och att de är anpassade till aktuella forskningsrön om barns större känslighet.

Läs också:
“Buller från Brommaflyget påverkar 8000 barns lärande i förskolor och skolor!”

Barnen och Brommaflyget
http://barnenochbrommaflyget.wordpress.com/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.