Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass, var kommer barnen in?

Stockholms stad har sedan 2007 en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling: Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass.
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Vision-2030/
Vi frågar oss världsklass för vem? Och var kommer barnen in?

Föräldraaktiva nätverket – Får barnen plats i Stockholms stad? bjuder in allmänheten till debatt om skolbristen och de tillfälliga lösningarnas konsekvenser.

DEBATT:
Får skolan ta plats i Stockholms stad? Stockholm behöver många nya skolor. Bristen är akut. De tillfälliga lösningarna ökar, skolorna är överfulla och skolgårdarna krymper ständigt. Vad blir konsekvenserna för våra barn?
Onsdagen den 3/9 bjuder föräldranätverket in ansvariga politiker till debatt om skolbristen i Stockholm stad.
Plats: Kyrkan i Marievik, Sjövikskajen 10 kl 19-20

Deltagare: Jan Valeskog (S), Per Olsson (MP) Abit Dundar (Fp), Markus Nordström (M) Föräldraaktiva nätverket – Får barnen plats i Stockholms stad?
BARNverket

Våren 2013 kontaktade många föräldrar BARNverket och berättade om sin oro för sina barns hälsa, arbetsmiljö och lärande i förskolor och skolor. Det gällde mindre yta, för lek, rörelseglädje, fysik aktivitet samt återhämtning, inne och ute.

Ytan ska skapa förutsättningar för rörelseglädje och pulshöjande aktiviteter
http://www.barnverket.nu/?p=4532 , utveckling av motoriken http://www.barnverket.nu/?p=3361, samt lugn och ro i en utvecklande, säker och hälsosam miljö.
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/for-manga-barn-pa-for-liten-yta

Genom forskning vet vi att möjlighet till rörelse främjar fysisk, psykisk och social hälsa samt lärande och resulterar i förbättrade skolresultat.

Hösten 2013 publicerade tidskriften STAD artikeln I Stockholm får inte barnen plats http://www.movium.slu.se/i-stockholm-far-inte-barnen-plats
Författare landskapsarkitekt Anna Lenninger, med stort intresse för barns förutsättningar till lek, skrev:
”I Stockholm hör barnen till den grupp som drar det kortaste strået i kampen om utrymme. Det är nämligen barnens friytor som försvinner när gårdsytor krymper, parkmark bebyggs och förskolors och skolors utemiljöer ses som underordnade funktioner i staden.”
Anna skrev också om att miljöförvaltningen, som är den instans som ansvarar för hälsorelaterade frågor när det gäller fysisk planering, önskade riktlinjer för gårdarna.
-Det börjar komma så många dåliga utemiljöer att vi måste hitta riktlinjer för gårdarna.
Från politikerhåll svarade man samtidigt att  – Vi har inte hittat någon forskning som säger att det är skadligt för barn med små gårdar.
Trots att mängder av studier visar på motsatsen.

Om ökad tillväxt och samhällsplanering sker utan att ta hänsyn till ett barnhälsoperspektiv, kan vi verkligen då skryta med ett Stockholm i världsklass?

Även landskapsarkitekterna Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist har uppmärksammat barnens situation i Stockholm.  De skriver i artikeln Liten plats för barn i tät stad, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/liten-plats-for-barn-i-tat-stad_3678942.svd ”Stockholm står idag inför en kraftfull befolkningstillväxt. Men vi upplever att framför allt barnen inte får någon plats när vår framtida stad planeras.”

Redan 2007 publicerades i Statens offentliga utredningar – rådet för arkitektur form och design: Vår tids skola – hur ska den byggas?, http://www.barnverket.nu/wp-content/uploads/2011/11/RAFD_Skolrapport.pdf , där det står det att läsa om tre rekommendationer om den fysiska miljön i skolan:
Nationella måldokument för barn och unga i skola och skolbarnomsorg bör förtydligas när det gäller betydelsen av en god fysisk miljö.
Kunskapsbildning och forskning om skolmiljön ska bedrivas fortlöpande.
Funktioner ska inrättas på nationell nivå för rådgivning respektive tillsyn av fysiska skolmiljöer. Både som arbetsmiljö och som livsmiljö.

Hur ska Stockholm få en skola i världsklass om politiker och beslutsfattare inte förstår att fysiska miljöfaktorer, som t ex rörelseyta, inne och ute, har stor betydelse för barns utveckling, beteende, hälsa och lärande?

Mer i ämnet:
Skolans och förskolans utemiljö – en antologi som vilar på konferensen Konkurrensen om marken, Skolhusgruppen nov 2013 http://arkitekturanalys.se/2014/06/25/ny-rapport-skolans-och-forskolans-utemiljoer/

Barns skolgång går inte i repris, den är här och nu.

Vi vill se en förändring!

BARNverket
Föräldraaktiva nätverket – Får barnen plats i Stockholms stad?
maria.ljuslin@gmail.com
#Skolbrist

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.