Enkätsvar från politiker gällande Bromma flygplats – var är barnhälsoperspektivet?

Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

Barnen och Brommaflyget, ett lokalt nätverk under Barnverket, har inför valet skickat ut en enkät till samtliga partier i Stockholms kommun med frågor gällande Bromma flygplats och barnens utvecklingsmiljö och arbetsmiljö. Enkäten har besvarats av samtliga partier förutom Moderaterna.

Några nedslag i svaren visar att:
– inget parti kommer med förslag om bullerinventering av barnens vistelsemiljöer. Faktum kvarstår alltså att ingen vet hur mycket det bullrar i skolor, förskolor och på dagis under bullermattorna och inget parti föreslår specifika åtgärder i just dessa miljöer. Något särskilt fokus på barn och deras utvecklingsmiljö och arbetsmiljö finns inte i svaren.
– flera av partierna lyfter fram barnens innemiljö men utemiljön nämns inte.
– i vissa fall tror man att ”en bullersänkning från 89 dB till 86 dB medför en halvering av bullret”.
För att uppleva en halvering av hörselintrycken krävs en sänkning med 8-10 dB.  Se Arbetsmiljöverkets bok om buller och bullerbekämpning här: http://www.av.se/publikationer/bocker/h003.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Läs frågorna och svaren från partierna på Barnen och Brommaflygets blogg den 9 sept 2014 här: http://barnenochbrommaflyget.wordpress.com/

Barnen och Brommaflyget

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.