Skrivelser och uttalanden

Stora gröna skolgårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus.

birld-430x365Utemiljön i form av tillräckligt stora gröna skolgårdsytor med nivåskillnader är kopplat till flera hälsoaspekter hos barn. Att ha tillgång till vegetation bidrar till mer spontan fysisk aktivitet, god hälsa och vikt, hälsosam solexponering under vår och höst, längre nattsömn samt ökat hälsostatus och välbefinnande för barn, såväl i skola som i förskola.

Enkätsvar från politiker gällande Bromma flygplats – var är barnhälsoperspektivet?

Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

Barnen och Brommaflyget, ett lokalt nätverk under Barnverket, har inför valet skickat ut en enkät till samtliga partier i Stockholms kommun med frågor gällande Bromma flygplats och barnens utvecklingsmiljö och arbetsmiljö. Enkäten har besvarats av samtliga partier förutom Moderaterna.

”Bullret från flyget på Bromma stressar barnen”

Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

”Flyget på Bromma ska expandera kraftigt. Under den växande bullermattan i Stockholm kommer 11 000 barn vistas i skolor och förskolor. Detta sker utan att beslutsfattarna tagit hänsyn till hur barnens hälsa påverkas av den ökade bullerbelastningen”

Dagens Samhälle (länk in under Dagens Samhälle http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bullret-fran-flyget-pa-bromma-stressar-barnen-10443 ) har publicerat en debattartikel, från vårt lokala nätverk Barnen och Brommaflyget, BBF, skriven av föräldrar, förskolepsykolog, barnläkare och barn- och skolergonom.  Inför den planerade trafikökningen har inga riskbedömningar i barnens utvecklings- och arbetsmiljö genomförts eller diskuterats av någon aktör. Debattörerna vill också lyfta fram bullerforskning och att barns hjärnor är känsligare än vuxnas för alla typer av yttre påverkan, som till exempel flygbuller.

Tack Förskoleupproret för att ni så klart och tydligt beskriver hur illa det är på många av landets förskolor!

Förskoleupproret lyfter flera av de punkter som BARNverket tar upp i sin programförklaring.
Förskoleupproret har en namninsamling där de beskriver konsekvenserna för barn och personal när barngrupperna är alltför stora,
personaltätheten för låg och brister finns i den fysiska miljön, för många barn i för små lokaler.
De kräver en förändring av nuvarande situation på landets förskolor och att kommunens politiker ska lyssna på dem som står närmast
barnen varje dag. Förutsättningar för att genomföra ett bra arbete saknas.
Förskoleupproret är en grupp på internet som arbetar för bättre förutsättningar i förskolan för barn och personal.

Gilla gärna deras Facebooksida adress: http://www.facebook.com/förskoleupproret
 
Skriv gärna på deras namninsamling: http://www.skrivunder.com/forskoleuppror
 
Barnverkets styrelse

Barnverket skriver till 5 ministrar om alla barns rätt att må bra i sin dagliga miljö

Barnverket har skickat ett brev till 5 ministrar tisdagen den 8/10 2013. Ministrarna som mottagit vårt brev är:

Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister
Maria Arnholm, förskoleminister och biträdande utbildningsminister
Göran Hägglund, socialminister
Maria Larsson, barnminister
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister

[Kopia på brevet till de 5 ministrarna]

Alla barn ska ha rätt att må bra i sin dagliga miljö

Förskola, skola och skolbarnomsorg är idag en ohälsofaktor för många barn och riskerar att bli en riskfaktor för våra barns hälsa.

Var är barnhälsoperspektivet med riskbedömningar inom utbildningsväsendet?

Barn far nu illa på många håll i Sverige. Orsaken är bland annat bristande kunskap inom utbildningsväsendet om barnet som en biologisk varelse och individ med kropp och sinnen och en känslig hjärna i utveckling som har befunnit sig i och befinner sig i en psykisk och fysisk miljö.

Dessutom upplever många föräldrar att de saknar inflytande och inte blir lyssnade på när det gäller värnandet av barnens hälsa.

Vi i föräldraorganisationen Barnverket önskar träffa dig/er snarast.

Vi vill gärna informera dig/er om barnens arbetsmiljö, som påverkar barns lärande, och om det akuta läget, bland annat i Stockholm, men också i många andra kommuner, när det gäller förutsättningarna för våra barn att må bra i hälsofrämjande miljöer inom utbildningsväsendets verksamheter.

Vänliga hälsningar

Gunilla Niss
leg psykolog
ordförande Föräldraorganisationen Barnverket

Monica Wester
barn- och skolergonom/ leg sjukgymnast
styrelseledamot Föräldraorganisationen Barnverket

Svar från ministrarna

Nu har vi fått några svar på vårt brev och vi publicerar dem här på hemsidan.

Göran Hägglund har svarat på brevet den 14/10

Hej.
Å statsrådet Göran Hägglunds vägnar vill jag tacka för er förfrågan.
Dessvärre måste jag meddela att socialministern tyvärr inte har möjlighet till ett sammanträffande med er på grund av en fullbokad kalender. Jag beklagar.

Med vänlig hälsning
Guylène Zielfelt

Elisabeth Svantesson har svarat den 17/10

Hej Monica!
Tack för brevet och informationen tyvärr måste vi tacka nej.

Bästa hälsningar
Khadija

Khadija Morabet. Assistent till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

Maria Larsson har svarat den 22/10

Hej!
Maria Larsson hälsar och tackar för ert brev med önskan om ett möte. Maria träffar er gärna, och vi undrar om ni har möjlighet torsdagen den 16 januari 2014?

Med vänlig hälsning
Ann-Christine Eriksson

Kanslisekreterare hos Barn- och äldreminister Maria Larsson

Jan Björklund har svarat den 23/10

Tack för er vänliga förfrågan till Jan Björklund om ett möte. Dessvärre är Jans kalender så väldigt uppbokad över lång tid framöver att han tyvärr inte har möjlighet.

Bästa hälsningar
Karin Frostell

Politisk assistent hos Jan Björklund, Utbildningsminister och vice statsminister

Barnverkets kampanjsajt utmanar Sveriges kommuner att följa Norrköpings exempel

Barnverkets kampanjsajt 5 minuter för barnen, www.5minuterforbarnen.se, gör det inte bara lätt för allmänheten att påverka utan har nu även ett konkret förslag på vad kommunpolitikerna bör göra för att investera i vår framtid.

Norrköping först med social investeringsfond

Kampanjen 5 minuter för barnen fokuserar nu på det faktum att Norrköping är först ut bland Sveriges kommuner med att upprätta en social investeringsfond. Norrköping visar politiskt ansvarstagande genom att konkret prioritera investeringar i barn och unga!

Det var i juni 2010 som Norrköping tog beslut om att i ett första försök satsa på att investera 34 miljoner i framtiden. Att satsa långsiktigt på barn och unga är inte bara klokt, det är gott handhavande av skattepengar.  Sveriges föräldrar anförtror sina barn till förskola, skola och fritids varje dag. Det minsta krav vi kan ställa är att kommunerna gör allt de kan för att förvalta det förtroendet väl.

5 minuter för barnen efterlyser att fler kommuner följer i samma spår och uppmanar allmänheten att kontakta kommunerna genom ett färdigskrivet mail. Läs mer om Norrköpings investeringsfond och påverka din kommun att följa det här goda exemplet på vår kampanjsajt www.5minuterforbarnen.se.

www.5minuterforbarnen.se drivs frågan om hur tidiga satsningar i förskola, skola och fritidsverksamhet kan räknas hem i långsiktiga vinster både mänskligt och ekonomiskt. Gör din röst hörd. Det tar inte mer än 5 minuter. Maila via www.5minuterforbarnen.se!

För frågor kontakta Barnverkets kampanjledare Camilla Tängman och Martin Fredin på kampanjledning@5minuterforbarnen.se.