“Tänk efter före!”

Systemfelet som BARNverket har påtalat en längre tid, blir allt tydligare på alla plan inom reform- och förändringsarbete: avsaknaden av kompetenta konsekvensanalyser och riskbedömningar utifrån ett barnperspektiv! Det gäller både utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet!  

BARNverket läser med stort intresse Sara Forsstedts artikel i SvD: Undermålig analys inför viktiga reformer, angående ESO-rapporten Tänk efter före! I denna framgår att det finns ett stort behov av breda konsekvensanalyser, på ett tidigt stadium av allt reformarbete, inom alla delar av statsförvaltningen. I nuläget läggs alltför stort fokus på olika reformers effekt på företag. Detta kan i förlängningen kosta samhället stora summor i form av t ex ökad ohälsa och stress, men också försämrad krisberedskap.

Vi på BARNverket har länge påtalat bristande förebyggande riskbedömningar utifrån barns utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet inom skolväsendet, från förskola till gymnasium. Olika pedagogiska idéer och värden genomsyrar verksamhetsplaner, läroplaner och betygsreformer, men den medicinska och psykologiska kompetensen lyser med sin frånvaro.

En rad reformer har genomförts inom skolan, där man hade önskat att förebyggande riskbedömningar, utifrån ett barnhälso- och –utvecklingsperspektiv, gjordes innan de implementerades:

Läroplanen för såväl förskola som skola är utformade utifrån en värdegrund, inte utifrån barns behov som växande biologiska varelser, eller ens tydliga inlärningsmål. Se här!

– Dagens  betygssystem drevs igenom utan förebyggande riskbedömningar och har blivit enormt kritiserat. Det misstänks vara en faktor som kan ligga bakom den ökade ohälsan hos unga. Se här!  Och här!

– Den nationella digitaliseringsstrategin som genomsyrar hela skolväsendet saknar förebyggande riskbedömningar, och styrs snarare av marknadskrafter än vetenskap och beprövad erfarenhet. Se här!

Intressant i sammanhanget är att där svenska skolan glatt sätter läsplattor i händerna på förskolebarn, åberopar Tech-industrin ökad försiktighet och reglering. Se här! 

Hur mycket ohälsa hade vi kunnat förebygga och hur mycket kostnader hade vi kunnat spara om dessa reformer hade föregåtts av omvärldsanalyser och av kompetenta barnhälsokonsekvensanalyser?

BARNverket kräver förebyggande riskbedömningar utifrån ett barnhälsoperspektiv i samband med reformer som berör barn, elever och skolungdomar!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.