Förskoleplan saknar tak för barngruppernas storlek

I SR P4 Stockholm tog man i veckan upp att oppositionen i stadsdelarna är kritisk mot nya förskoleplanen i Stockholm som skall beslutas I mars. De tycker att majoriteten sänker ambitionsnivån för förskolan. Framför allt för att ett tak för barngruppernas storlek inte finns med i planen. Förskoleplanen ska gälla både för kommunala och enskilt drivna förskolor.

I den nya planen saknas tak för barngruppernas storlek. Det fanns i den tidigare planen. Tidigare har det stått att gränsen för små barn är max 14 barn i en grupp och för större barn 18 stycken. Målet i planen har också varit att minska barngrupperna med två barn per grupp med samma personalstyrka som innan.

Oppositionen i flera stadsdelsnämnder tycker att barngruppernas storlek borde regleras i planen. Men Ann-Katrin Åslund, folkpartistisk ledamot i utbildningsnämnden och ansvarig för förskolefrågorna tycker inte att det är ett problem att det inte står i den nya planen.

– Det regleras ju i budgeten och det ligger ju fast, 14 för små barn och 18 för de större barnen, säger hon.
(referat från SR hemsida)

Vi i Barnverket reagerar på att frågan om storleken på barngrupperna får en mindre framträdande roll. Det är extra allvarligt om ambitionen att minska barngruppens storlek inte finns bland stadens styrande.

För att få en förskola med god och likvärdig kvalitet över hela landet krävs införande av nationella riktlinjer för barngruppens storlek och personaltäthet. Baserat på tillgänglig forskning och erfarenheter från personal och föräldrar har Barnverket formulerat ett eget förslag till riktlinjer.