Medlemsbrev från Barnverket, december 2009

Medlemsbrev från Barnverket, December 2009

Svara ej på detta mail! För kontakt med oss – se nedan i sidfoten!
Om det här mailet ser konstigt ut kan du läsa det i din webbläsare här.

Innehåll:
Nytt arbetsmöte i Stockholm 23 januari
Barnverket i Malmö uppmärksammat som gott exempel
Föräldra- och elevinflytande i lokal styrelse
Angelägen fråga om medlemsregistrering

Nytt arbetsmöte i Stockholm 23 januari

Samordningsgruppen vill uppmana dig som engagerad i barnen att åka till Stockholm och vara med vid vårt arbetsmöte den 23 januari. Vi kommer bland annat diskutera hur vi ska stärka arbetet ute i landet under valåret som kommer.

Programet kommer att publiceras på hemsidan. Där kan du även läsa andra nyheter.
Anmäl dig på samordninggruppen@barnverket.nu

Barnverket i Malmö uppmärksammat som gott exempel

Barnverkets lokala nätverk i Malmö har blivit uppmärksammat som ett gott exempel i staden. Stadshuset har avsatt 500.000 kr till ett projekt inom brukarinflytande och den aktiva föräldraföreningen var ett tungt vägande skäl till att stadsdelen Limhamn/Bunkeflo fick ta del av pengarna.

50.000 kr har avsatts till att frigöra resurspersoner för att stärka brukarinflytandet i förskolan. Barnverket Malmö önskar att pengarna bland annat används till att skapa en levande och aktiv hemsida där föräldrar kan dela och sprida information mellan andra föräldrar och med personal och skolledning.

Vill du veta mer om brukarinflytandeprojektet i Malmö så hör av dig till martinfredin@glocalnet.net eller läs mer på www.barnverket.nu under aktuella projekt.

Föräldra- och elevinflytande i lokal styrelse

Barnverkets satsning på lokal styrelse med föräldramajoritet vid Tallbackaskolan i Ösmo, Nynäshamns kommun har kommit igång ordentligt under hösten. Dagordningen för styrelsen består av elevernas punkt, föräldrarnas punkt, skolledningens punkt och övriga frågor. Styrelsens främsta uppgift är att arbeta för ökat föräldra- och elevinflytande samt att utforma skolans yttre och inre miljö.

Margaretha Kristoffersson, forskare vid Umeå universitet, samarbetar med Barnverket för kvalitet, kunskapsöverföring, dokumentation och utvärdering av styrelsen. Hon har bl a undersökt hur ledamöterna upplever styrelsens arbete och alla har enbart positiva upplevelser. De tycker att det har hänt en hel del vid skolan och menar att de upplever att det är en ökad aktivitet bland övriga föräldrar.

Med erfarenheterna från detta pilotprojekt i Nynäshamns kommun vill nu Barnverket sprida intresse för fler verksamheter med föräldra- och elevinflytande både inom Nynäshamns kommun och andra kommuner. Initiativ ”underifrån”, grundat på intresse från elever och föräldrar, uppmuntras.

Ingången kan vara en inspirationsdag i Nynäshamn eller annan kommun till våren.
Hör av dig till samordning@barnverket.nu om du vill veta mer om Barnverkets arbete med lokala styrelser.

Angelägen fråga om medlemsregistrering

Skolverket har gjort oss uppmärksamma på att den finansiella bilden kan komma att förändras i och med att Barnverket söker pengar på antal medlemar i föreningen och inte på de aktiviteter vi gör. Detta innebär att du som läser detta behöver ”nyregistera” dig en gång om året för att våra register ska vara uppdaterade.

Den 22 januari kommer några personer från Barnverket att träffa skolverket för att prata om den kommande förändringen inom medlemsregisteringen och vårt sätt att organisera arbetet. Vi kommer därmed att påbörja ett nyregisteringsarbete för att strukturera upp våra register.
I nästa medlemsbrev kommer vi att presentera mer information om hur vi går tillväga för att uppdatera våra register.

Med en förhoppning att alla får en riktigt snöig julhelg med mycket pulkaåkning och ett gott nytt år!!

SE UPP I BACKEN!