Riskbedömningar saknas utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv

logotyp Det finns ett systemfel i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete som riskerar våra barns utveckling, hälsa och lärande. Det saknas nämligen förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv. Forskningen är enig om att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av allt från gener och stress till rörelse och nära relationer samt den fysiska miljön.

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer ”Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet” 2012, saknas ordet riskbedömning. Däremot finns ordet mål med 194 gånger, kvalitet 165 gånger och utveckling 124 gånger. När man ser till skolväsendet – som arbetar med skolutveckling och biologiska varelser, nämligen barn och deras känsliga hjärnor i utveckling, här och nu – borde riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv vara en av de viktigaste faktorerna i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.

I samma dokument från Skolverket saknas:

 • förebyggande riskbedömningar
 • barn- och elevhälsoperspektiv
 • referens till arbetsmiljölagen

Det blir tydligt också i många andra sammanhang att politiker med ansvar för skolväsendet inte tycks förstå att den fysiska miljön är viktig för barnets lärande och skolresultat samt psykiska och fysiska hälsa:

 • Skolans värdegrund saknar ett tydligt barn- och elevhälsoperspektiv utifrån det biologiska barnet och dess behov.
 • Det finns inga personer eller enheter på Skolverket som arbetar med fysiska miljöfaktorers betydelse för barns och elevers hälsa, lärande och skolresultat. ”Det ingår ej i vårt uppdrag”.
 • Elevhälsan saknar professioner inom arbetsmiljömedicin, skyddsingenjörer och sjukgymnaster/fysioterapeuter.
 • Det saknas gräns- och riktvärden utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv, gällande den fysiska miljön.
 • Frågor om inne- och utemiljöer, som förutsättningar för rörelse och motion, återhämtning, lekmaterial och mat och matsalsmiljö, gården/skolgården, lokaler samt barngruppstorlek och personaltäthet har försvunnit från frågeformulär och brukarundersökningar i många kommuner. Bland annat plockades frågorna bort i Stockholms brukarundersökning 2009, med motiveringen ”Brukarundersökningarna ska spegla skolväsendets styrdokument”.

Ovanstående är svårt att tolka på annat sätt än att svenskt skolväsende ej tycks förstå att fysiska arbetsmiljöfaktorer påverkar våra barns hälsa och skolutveckling.

Inget barn ska riskera att kränkas, drabbas av ohälsa, skadas eller riskera dåliga skolresultat på grund av att skolväsendet ej tar hänsyn till att barn är biologiska varelser. Deras kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling påverkas både av den psykiska och den fysiska miljön.

Mot bakgrund av det ovan beskrivna systemfelet kommer BARNverket att arbeta för:

 • att vi får en hjärnvänlig skola, med ett barn- och elevhälsoperspektiv för hela barnet
 • att förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv införs i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete
 • att få ansvariga politiker att inse att den fysiska arbetsmiljön är viktig för våra barns utveckling, hälsa, och lärande samt skolresultat. Politikerna måste också fatta beslut i enlighet med denna insikt.

För att tydliggöra problematiken listar vi nedan ett antal fysiska faktorer som har betydelse för våra barns beteende, utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet. Många av faktorerna nedan kan du läsa om i BARNverkets kunskapsbank www.behp.barnverket.dinstudio.se

 • Akustisk miljö inne/ute
 • Arkitektur
 • Barngruppsstorlek
 • Buller inne/ute
 • Böcker
 • Digitalisering/skärmar
 • Färgsättning
 • Hygien/Smittspridning
 • Kemikalier
 • Kläder
 • Kostnadseffektiviseringar
 • Lek- och rörelsematerial
 • Ljus inne/ute
 • Luftkvalité inne/ute
 • Mat
 • Matsalsmiljön
 • Naturen
 • Personalkontinuitet
 • Personaltäthet
 • Redskap/miljöer för motorisk utveckling
 • Rytmik- och musik
 • Rörelserum/Idrottshallar
 • Rörelseyta inne/ute
 • Samhällsbuller/flyg-väg-spårbuller
 • Samhällsplanering/stadsplanering
 • Schemaläggning/raster
 • Skolmöbler
 • Skol- och förskolegårdar
 • Städning
 • Tid för motorisk utveckling/fysisk aktivitet
 • Tid för återhämtning
 • Toaletter och duschar
 • Yta för återhämtning inne/ute
 • Övningar/program/manualer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.