Almedalen 2011

Barnverket i Almedalen: Det brinner på fritids

Vårt första seminarium i Almedalen är i full gång just nu. Ett 30-tal seminariedeltagare har fått en levande bild av hur det är på fritids nu. Efter en genomgång av vad som sägs i styrdokumenten och Skolverkets kritiska rapporter så pågår just nu en paneldiskussion.

I panelen sitter Helen Roslund, Skolinspektionen, Ann Nolin, förälder Göteborg, Larry Åberg, verksamhetschef Kunskapskryssaren Åkersberga och Gunilla Niss, barnpsykolog. Många bra frågor från den engagerade publiken under ledning av modertor Ulf Jederlund.

Presentationsmaterial “Det brinner på fritids”

Här kan du ladda ned det presentationsmaterial som användes:

Almedalen 2011 Det brinner på Fritids (PDF)
Almedalen 2011 Det brinner på Fritids, ppt (Power Point)

20110705-160124.jpg

Barnverket i Almedalen: Dags att fritids får en plats i debatten!

Barnverket medverkar i Almedalsveckan i Visby. Vi kommer att genomföra en aktivitet om situationen på fritidshemmen vid två tillfällen:

Fritids, ett sorgebarn som äntligen ska få en plats i debatten!

Tisdagen den 5 juli, kl 15:00 – 16:00. Björkanderska magasinet , Skeppsbron, våning 2.

Onsdagen den 6 juli, kl 10:00 – 11:00. Björkanderska magasinet , Skeppsbron, våning 2.

Det är ett stort slöseri att ”kasta halva skoldagen i sjön” för barnen i de lägre skolåldrarna. Vi vill lyfta Fritids som en stor outnyttjad pedagogisk möjlighet för att stärka och utveckla både trivsel och måluppfyllelse i skolan.

Läs mer om aktiviteten här:

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9492
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9487

Vi är tacksamma för hjälp att sprida denna inbjudan till alla som har intresse av Fritids, barns psykosociala hälsa och skolutveckling!

Varmt välkommen att lyssna och bidra i diskussionen.

Barnverkets samordningsgrupp
Barnverkets arbetsgrupp för skola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor/info:

Ulf Jederlund 070 240 35 66
Martin Fredin 070 144 31 00
Gunilla Niss 0708 631485

Inbjudan Barnverket Almedalen 2011 (PDF)

Hearing om kvalitet i förskolan i Almedalen den 6 juli

Sveriges Fristående Förskolor inbjuder till hearing om kvalitet i förskolan. Ambitionen är att skapa ett transparent system som är en naturlig del av verksamheten och där kommuner och föräldrar kontinuerligt kan bilda sig en uppfattning om hur väl den enskilda förskolan fungerar. Ett system som stimulerar utveckling och lärande inom branschen.

Under hearingen tar de reda på hur förskolans intressenter ser på kvalitetsutveckling och vad de själva är beredda att göra för att underlätta arbetet med att höja kvaliteten i förskolan. Det finns en stor efterfrågan på fler förskolor med hög kvalitet, både i Sverige och i Europa. Gemensamma synsätt på kvalitet och utvärdering blir då viktiga verktyg för den fortsatta utvecklingen av förskolan.

Hearingen är startskottet för ett större arbete där målet är att utveckla en branschstandard för att kunna mäta och utvärdera kvalitet i förskolan.

Bland de medverkande finns: Skolverkets gd Anna Ekström, Skolinspektionens gd Ann-Marie Begler, Lärarförbundets vice ordf Inger Maurin, Camilla Waltersson Grönvall (m), Heléne Öberg (mp), Tina Acketoft (fp), Thomas Strand (s), forskare samt representanter från SKL och Friskolornas Riksförbund. I panelen som ställer frågorna finns bl a; Solveig Sunnebo, vd Helianthus Mobila förskolor, Elin Ekenskär, vd Ulna förskolor, Mimmi von Troil vd FSO och Hella Westerberg kanslichef SEFIF. Hearingen inleds av Anita Fink-Knudsen, chefsförhandlare KFO och Ulf Lindberg, näringspoitisk chef på Almega.

Tid och plats i Almedalen: Onsdagen 6 juli, kl 10-13.30, Hamngatan 3 (trädgården)

Mer info finns på deras hemsida