Hearing om kvalitet i förskolan i Almedalen den 6 juli

Sveriges Fristående Förskolor inbjuder till hearing om kvalitet i förskolan. Ambitionen är att skapa ett transparent system som är en naturlig del av verksamheten och där kommuner och föräldrar kontinuerligt kan bilda sig en uppfattning om hur väl den enskilda förskolan fungerar. Ett system som stimulerar utveckling och lärande inom branschen.

Under hearingen tar de reda på hur förskolans intressenter ser på kvalitetsutveckling och vad de själva är beredda att göra för att underlätta arbetet med att höja kvaliteten i förskolan. Det finns en stor efterfrågan på fler förskolor med hög kvalitet, både i Sverige och i Europa. Gemensamma synsätt på kvalitet och utvärdering blir då viktiga verktyg för den fortsatta utvecklingen av förskolan.

Hearingen är startskottet för ett större arbete där målet är att utveckla en branschstandard för att kunna mäta och utvärdera kvalitet i förskolan.

Bland de medverkande finns: Skolverkets gd Anna Ekström, Skolinspektionens gd Ann-Marie Begler, Lärarförbundets vice ordf Inger Maurin, Camilla Waltersson Grönvall (m), Heléne Öberg (mp), Tina Acketoft (fp), Thomas Strand (s), forskare samt representanter från SKL och Friskolornas Riksförbund. I panelen som ställer frågorna finns bl a; Solveig Sunnebo, vd Helianthus Mobila förskolor, Elin Ekenskär, vd Ulna förskolor, Mimmi von Troil vd FSO och Hella Westerberg kanslichef SEFIF. Hearingen inleds av Anita Fink-Knudsen, chefsförhandlare KFO och Ulf Lindberg, näringspoitisk chef på Almega.

Tid och plats i Almedalen: Onsdagen 6 juli, kl 10-13.30, Hamngatan 3 (trädgården)

Mer info finns på deras hemsida