Föräldrasamverkan

Dags att agera för en bättre skola!

Insändare till Mitti från tidigare lokalt nätverk i Upplands-Bro, 26/8-14. 

Dags att gå från ord till handling!

Det är mycket prat om att förbättra resultaten i skolan men inte hur. Att hänvisa till höjda löner och karriär som enda lösningen blir tomma ord. Det är dags att höja hela utbildningsbudgeten och se verksamheterna som de ser ut. Att ha ett helhetsperspektiv och lyssna på pedagogerna samt föräldrarna för att förstå verkligheten.

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i skollagen. I förskola är utbildning ett nytt begrepp där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att barn mår, utvecklas och lär bäst i mindre grupper oavsett ålder. Barns utveckling, hälsa och lärande kräver hälsofrämjande miljöer. Deras kropp, hjärna och sinnen befinner sig i en stark utveckling som påverkas direkt av den psykosociala och fysiska miljön.

Trots detta har barnantalet i grupperna växt genom åren. Samtidigt är det färre närvarande personal i grupperna. Stora barngrupper, buller och störande ljud kan försämra barnens tal- och språkutveckling, läsförståelse, minne och koncentration. Fler barn trycks in i befintliga lokaler, många i dåligt skick med fukt, mögel, felaktig ventilation, få toaletter och dålig städning. Detta leder ofta till stress, sämre hälsa och skolresultat.

Det pratas om att barn med behov av särskilt stöd ska få det tidigt. Varför har det inte redan skett? Barn, föräldrar och personal kämpar i motvind, vissa blir utbrända. Ofta är det utdragna processer innan barn ens får det stöd de behöver men de flesta får inget eller bristfälligt.

För att ha en bra verksamhet behövs riskbedömningar och konsekvensanalyser ur ett barnhälsoperspekt. Det saknas helt idag. Självklart ska personalen ha bättre löner men de måste också ha rätt att lyfta brister i verksamheten utan att bestraffas.

Det är dags att gå från fina ord på papper till insatser som gör skillnad!

Föräldrakraft i Upplands-Bro
lokalt nätverk BARNverket

BARNverket i Godmorgon Almedalen

Under Almedalsveckan 2014 i Visby  medverkade BARNverket i webprogrammet Godmorgon Almedalen, #GMA14. Här kan du se vår ordförande Gunilla Niss och Greta R Schibbye tala om hur våra barn mår i förskola, skola och fritids.  BARNverkets inslag är 99.20 min in i programmet, klicka här.

GMA14.2

Läs gärna också rapport från Almedalen  2013 och 2014:

1. ”Jag vill sitta still men inte min kropp! Var är barnhälsoperspektivet i förskola, skola och på fritids?”, 2013:
http://www.barnverket.nu/?p=3265

2. “Vem bryr sig om barnens arbetsmiljö?”, 2012
http://www.barnverket.nu/?page_id=2899

Skapa goda relationer mellan föräldrar och pedagoger

Lisa Carr, initiativtagare till bloggen “Föräldratycket”, ställde med kort varsel upp som vår föreläsare vid Barnverkets framträdande på rikskonferensen “Barnen och samhället” den 3 december. Helt fantastisk insats tycker vi. Lisas framträdande kom in under temat “stöd till barn genom föräldrastöd” och handlade om att skapa goda relationer mellan föräldrar och pedagoger.

Nu kan du läsa vad Lisa själv skriver om konferensen och sitt framträdande på hennes blogg Framvuxna. Passa även på att läsa fler intressanta inlägg på bloggen som är till för att inspirera alla vuxna som på olika sätt möts i skolan.

Länkar:
framvuxna.wordpress.com
foraldratycket.wordpress.com 
www.samba.nu
fritidspedagogik.se

Full fart på Skolforum 2011

Nu har det gått 2 dagar av Skolforum 2011 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det är mycket folk och full rulle i vår monter. Vi har haft bemanning på upp till fem personer vissa perioder. Det är många intresserade av vårt arbete och ett bra tillfälle att träffa folk från skolans värld. Nu laddar vi för sista dagen onsdag den 2 november.

Välkommen in du också – vi bjuder på inträdet. Anmäl dig via den här länken –

På bilden syns bland annat Martin Fredin och Larry Åberg från Barnverkets samordningsgrupp i full aktion på Skolforum. Tillsammans med  Ulf Jederlund, Kjell Pettersson, Gunilla Niss, Jonna Odell-Wickman och Elaine Åberg ser till att vi ger bra information om vårt arbete.