Barnverket förnyas – ny samordningsgrupp vald

Ett nytt blad i Barnverkets historia skrevs vid det extra riksmötet i Göteborg den 2 oktober. Som vi tidigare informerat om så fattades beslutet att ombilda Barnverket till en förening. En förening som ska bygga på nätverkets erfarenheter och arbetssätt. Styrelsen för den nya föreningen Barnverket kommer fortsatt att benämnas Samordningsgrupp.

Riksmötet beslutade följande:

  • Att upplösa nätverket Barnverket och att dess tillgångar (såsom informations- och mediematerial) överförs till Föreningen Stöd Barnverket.
  • Att Föreningen Stöd Barnverket görs om till Föreningen Barnverket och detta skall befästas på nästa Riksmöte våren 2011.

Tills nästa Riksmöte våren 2011 har den nya samordningsgruppen i uppdrag att sköta föreningen, då denna nya organisationsform befästs.

Mer information om riksmötet och stödföreningens extra årsmöte kommer att publiceras inom kort. De nya stadgarna och riksmötets protokoll finns bifogade i slutet av dokumentet.

Här är Barnverkets nya samordningsgrupp:

  • Martin Fredin – ordförande
  • Gunilla Niss – ordinarie ledamot
  • Kristofer Lundberg – ordinarie ledamot
  • Ulf Jederlund – ordinarie ledamot
  • Kajsa Heinemann – kassör
  • Martin Stockenstrand – suppleant
  • En suppleantplats är vakant

Barnverket stadgar 20101002
Protokoll Barnverket Riksmöte 20101002
Årsmöte föreningen Stöd Barnverket 20101002