Stora barngrupper i förskolan är riskabla

“Stora barngrupper är riskabla på flera sätt”, skriver ett antal experter på barnhälsovård i dagens DN debatt. Man pratar om att stora barngrupper och lite personal blir billigt för kommunerna, men negativt för barnen.

Experterna skriver i debattartikeln om stress som innebär psykobiologisk obalans som, om den blir långvarig, ökar risken för framtida psykosomatisk sjuklighet, men även buller och trötthet. Förskolepersonal rapporterar ofta ansträngande buller med tinnitus som följd, det vill säga hörselskador. Barns hörselorgan är inte mindre ömtåliga än vuxnas. Stor barngrupp är särskilt påfrestande för barn med neuropsykiatriska svårigheter som koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet, adhd.

Den ökade risken för infektioner bland barn, föräldrar och personal tas också upp. De bryter den viktiga kontinuiteten i relationen mellan barn och vuxen, vilket skadar anknytningen. De drar också med sig ett betydande ekonomiskt bortfall, skriver de i debattartikeln.

Experternas slutsats är att en bra förskola ska stimulera utvecklingen av språk, kognition, emotioner och social förmåga. Gör den inte det är den en inrättning för barnpassning. För barnens skull måste höga – och dyra – kvalitativa krav ställas på förskolan. Staten måste ta sitt ansvar och inför tvingande statliga normer och öronmärkta statsbidrag, förstärka Skolinspektionens tillsyn och se över läroplan och utbildningar, särskilt vad gäller de minsta barnens utveckling.

Länk till DN debatt torsdag 24 juni 2010

Barnverket kräver nationella riktlinjer!

Vi i Barnverket har sedan länge krävt nationella riktlinjer för barngruppens storlek och personaltäthet för att få en förskola med god och likvärdig kvalitet över hela landet. Vi ger också förslag på barngruppernas storlek på vår hemsida.

Barnverket vill att Skolverket får i uppdrag att på grundval av befintlig forskning och barnens behov utarbeta sådana riktlinjer som ska ligga till grund för kommunernas arbete. Skolverket bör även ges en tydligare roll i uppföljningen av hur skollag, läroplan och riktlinjer efterlevs. Mer om våra riktlinjer för förskolan kan du läsa här.

Endast Socialdemokraterna är villiga att rösta för maxtak i förskolan.

I vår nyligen slutförda frågerunda till riksdagens partier inför valet 2010 kan man läsa att det endast är Socialdemokraterna som är redo att agera direkt för att införa nationella riktlinjer med maxtak för barngruppstorlekar i förskolan. Här kan du jämföra svaren från de olika partierna och blocken.

Läs hela redovisningen från Partifrågor 2010 hittar du här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.