Brister i skolmiljön hindrar inlärningen

Barnverket och Astma och allergiförbundet anser att skolpolitiken måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmiljö. SvD opinion tar den 4 april upp våra krav på politikerna att även ta upp arbetsmiljön i regeringens skolpolitik. “Skolan bör fortfarande ha kvar arbetsmiljöansvaret, men inte ha behöva ta av skolans budget för att åtgärda själva skollokalerna och upphandla städning.”

Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten har 40 procent av skolorna fuktskador och ytterligare 40 procent en konstruktion som medför ökad risk för fuktskador, skriver SvD Opinion. Studier visar även att bristfällig ventilation och luftkvalitet kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos personer med astma.

För att komma tillrätta med problemen i skolans fysiska arbetsmiljö föreslår vi regeringen att:

  •  inrätta ett investeringsstöd för att rusta upp skolbyggnader med fokus på åtgärder som rör inomhusmiljön.
  •  den som fattar beslut om att verksamhet ska bedrivas i en skola (skolhuvudmannen) ska också se till att lokalerna är ändamålsmässiga för verksamheten. Expertis när det gäller den fysiska arbetsmiljön ska anlitas regelbundet enligt reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete.
  •  tillse att allergironder används i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolor och förskolor.
  •  införa krav på grundläggande kunskap om funktionshinder och hälsa för att erhålla lärarlegitimation.
  •  i skollagen införa krav gällande gruppstorlekar utifrån den forskning och kunskap som finns om inlärning.
  •  utreda förutsättningarna för att införa en elevskyddslag och införa ett krav på riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv lagstadgas.

Läs hela artikeln och mer om våra förslag och studierna som ligger till grund för dessa på SvD hemsida.
Astma och allergiförbundet

Gör din röst hörd – skriv under vårt upprop för barn och ungdomars arbetsmiljö

Barnverket har sedan en tid ett Nationellt upprop för barns och ungdomars arbetsmiljö här på hemsidan. Vi riktar oss till utbildningsministern Jan Björklund, Sveriges Regering, Riksdag och huvudmän för förskolor och skolor!

Barnverket kräver att arbetsmiljölagstiftningen omfattar och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna.

Skriv under vårt upprop här så gör du din röst hörd och hjälper oss i kampanjen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.