Ska barn i skolan utsättas för nätporr? – Vad säger lagen?

Riksdagen har just röstat ner ett förslag om att införa porrfilter på datorer och nätverk som används i undervisningen. Vad är det som hänt med de vuxnas ansvar för och omsorg om våra barn och ungdomar?

Läs artikeln om omröstningen här.

Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska vidare behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kränkande behandling. Den som har det yttersta ansvaret för detta och mycket mer är barnets vårdnadshavare eller den som enligt särskilt beslut fått överta den direkta omvårdnaden. Ansvaret omfattar även att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter. I detta ansvar ingår bland annat att tillse att barnet inte utsätts, utsätter sig själv eller andra för skadlig medial information.

Enligt förarbetena till lag 2010:1882 om åldersgränser för film som ska visas offentligt, ska barn och unga skyddas mot skadlig mediepåverkan. Lagstiftaren har på grund av lång och bred erfarenhet i vårt samhälle beslutat att skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan ska stärkas. I betänkandet SOU 2009:51 påpekas att en del av skälet till det förstärkta skyddet är riskerna för barn och unga att vid internetanvändning stöta på olagligt innehåll, som barnpornografi och extrema våldsskildringar, men det understryks också att även innehåll som inte är olagligt och beteenden som inte är tillräckligt allvarliga för att vara straffbara, kan innebära en skadlig påverkan på barn och unga. Detta ska barn och unga numera enligt lag skyddas extra ifrån.

När vi vårdnadshavare och andra med direkt omvårdnadsansvar ger förskolan och skolan vårt förtroende och enligt skolplikten överlämnar våra barn i skolans omsorg, ska vi inte behöva räkna med att det som våra barn enligt lag ska skyddas ifrån och det som vi själva enligt vår lagstadgade tillsyns- och omvårdnadsplikt gör vårt bästa att skydda dem ifrån, ska drabba dem med kraft inom förskolans eller skolans hägn!

Läs mer:
De vill stoppa porr i förskolan och skolan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.