Myndigheter och tillsyn

En femtedel av barngrupperna på landets förskolor har 21 barn eller fler

Skolverket skriver idag i ett pressmeddelande att det finns över 4800 grupper i förskolan med 21 eller fler barn. Det motsvarar nästan en femtedel av barngrupperna på landets förskolor. Antalet stora grupper har ökat jämfört med året innan och även de riktigt stora småbarnsgrupperna blir allt fler.

Den här nya statistiken som är en årligen återkommande rapport har fått stort medialt genomslag. I DN 30/3 kan man läsa om Fler stora barngrupper i förskolan och SVT Rapport hade under kvällen ett inslag på det temat. Inslaget i SVT Aktuell har med familjeterapeuten Jesper Juul som menar att “Man spelar poker med barns hälsa”. Bägge inslagen kan du se här nedan via SVT Play.

Föräldraaktioner runt om i landet

Vi Barnverket är glada att situationen på landets förskolor uppmärksammas. Vi under hösten och vintern intensivt rapporterat om de protester och aktioner som föräldrar genomfört i bland annat Stockholm och Göteborg. Du kan läsa mer om det arbetet under vår rubrik Förskolan där du hittar nyheter, fakta och inte minst de riktlinjer som Barnverket rekommenderar. Vi har också som ett av våra delmål att nationella riktlinjer för barngruppernas storlek och personaltäthet införs och efterlevs.

Hur kan du påverka!

Nu när situationen återigen uppmärksammas så gäller det att vi alla hjälps åt att bryta den här negativa trenden. Som läsare av detta kan du direkt använda dig av vår kampanjsite 5-minuter för barnen. Där kan du enkelt skicka ett mail till politikerna i din kommun.

Du kan också gå med i något lokalt Barnverk eller föräldranätverk. Om det inte finns något på din ort så kan du kanske starta ett. Kolla här på hemsidan under Barnverket lokalt eller kontakta vår samordningsgrupp för mer information. En bra start är att komma till vårt Riksmöte som arrangeras den 9 april på Fryshuset i Stockholm. På programmet står bland annat hur man bygger lokalt föräldraengagemang och påverkar kommunpolitiken. Läs mer om vårt riksmöte här.

Inslag från Rapport och Aktuellt 30/3 2011

Fakta:
Pressmeddelande Skolverket 30/3 2011
PM – Barn och personal i förskolan hösten 2010
Artikel DN 30/3 2011
Barnverkets riktlinjer för förskolan
5-minuter för barnen

Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över

Pressmeddelande från Riksdagen 8 mars:

Majoriteten i utbildningsutskottet vill att regeringen tillsätter en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Dessutom vill ett enigt utbildningsutskott att regeringen gör en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan.

Utskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som ska utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Syftet är att stärka elevernas rätt till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola. Utredningen ska bland annat utvärdera och analysera vilka effekter de stora skolreformerna – kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor – har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Utskottet välkomnar att regeringen i budgetpropositionen meddelar att det under 2012 ska bildas ett utvärderingsinstitut. Syftet med institutet är bland annat att utvärdera reformers effekter.

Förslaget till tillkännagivande betyder att utskottet säger ja till en motion från Vänsterpartiet. Förutom Vänsterpartiet står Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas representanter i utskottet bakom förslaget…

Läs hela pressmeddelandet på Riksdagens hemsida

Barnverkets kommentar:

Vi välkomnar naturligtvis en nödvändig utvärdering av de senaste årens reformer i skolan. Vi hoppas också att utredningen tar till sig de kommentarer och uppvaktningar som vi i Barnverket och liknande organisationer genomfört genom åren. Med vår plattform, politikersamtal, remissvar på nya skollagen, pressmeddelanden och kampanjen 5-minuter för barnen har vi fört en aktiv kamp för barnen.

Det är också roligt att se alliansen infria sina vallöften som bland annat var en satsning på skolhälsan. Du kan läsa mer om det i vår valundersökning som vi genomförde inför valet 2010.

Läs också vad vi i Barnverket vill i vår plattform och våra delmål.