Val 2010

Alliansen hoppar av partiledardebatten!

Det blir ingen partiledardebatt om barn och unga den 26 augusti. Alliansens samtliga partiledare har sagt nej till att ställa upp och TV kommer inte att sända en debatt med bara partiledare från den ena sidan, vilket gör att hela poängen faller att nå ut i landet till inte minst en massa ungdomar.

Den här debatten har planerats sedan över ett år tillbaka och alla partier har varit informerade och inbjudna.

  • De röd-gröna tackade ja men alla i alliansen sa nej. Nu jobbar vi vidare för att hitta ett annat alternativ, skriver “Kraftsamling för barnen” på sin hemsida.

Enligt uppgift till kampanjledningen så är alla på den Rödgröna sidan är informerade om läget. De är väldigt irriterade och menar att Alliansen gjort så här under en längre period i en mängd andra frågor som också skulle TV-bevakas.

Vi i Barnverket är också upprörda över nonchalansen från regeringspartier för de här viktiga frågorna och behandlingen ideella organisationer och kampanjer. Det är mer intressant att leverera “valfläsk” varannan dag i media än att faktiskt diskutera och debattera problemen.

Dags för den stora partiledardebatten om barn och unga, 26 augusti på Kulturhuset i Stockholm

Kampanjen “Kraftsamling för barnen” bjuder in till partiledardebatt om barn och unga på Kulturhuset i Stockholm den 26 augusti 2010. Var med och lyssna och delta i debatten.

På Rum för barn i Kulturhuset i Stockholm står väckarklockan som räknar ner till en partiledardebatt som ska äga rum 26 augusti 2010, en månad före valet. Debatten ska handla enbart om barn och unga. Den första i sitt slag. Klockan installerades den 23 april 2009 i samband med en utfrågning av riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

Varför en kraftsamling för barnen?

Problemen är stora (250.000-350.000 svenska barn far illa eller riskerar att hamna utanför) därför krävs det samlade insatser. Vinsterna är enorma om vi lyckas rädda barn från margi-nalisering genom tidiga insatser. Ett enda utanförskap kan kosta samhället 10 miljoner extra.
En brottskarriär kostar mångdubbelt mer.

Några av de konkreta målsättningar som vi har satt upp är: Barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla samhällsbeslut. Ett välfärdsindex för barn bör införas. Varje barn måste få möjlighet att uppnå skolans mål.

För att komma dit behöver vi driva opinion genom att väcka tankar, förändra attityder och påverka prioriteringar.

  • det lönar sig att satsa på barnen
  • alla vinner på att alla barn får bra och värdiga liv
  • barn som inte har värdiga liv skall vara i fokus; de glömda
    barnen, barn till missbrukare, barn som inte klarar skolan

Mer information på Sambas hemsida.

Ny bok för politiker och beslutsfattare

Ta parti för barnen är en bok i pocketformat som SAMBA och Kraftsamling för barnen har tagit fram för att göra barn och unga synliga i samhällsdebatten. Boken vänder sig till politiker och beslutsfattare och tar bland annat upp ökade klyftor, skola och barnomsorg, ungas inflytande, barn och unga med funktionsnedsättning, föräldraskap, barn som behöver särskilt stöd.
Redaktörer: Ingrid Sillén och Jane Morén

Ta parti för barnen kommer att delades ut på Almedalsveckan men kan också beställas från SAMBA för 40 kr + porto. OBS nedsatt pris!

Läs mer om boken och hur du beställer den!

Jämför riksdagspartierna i frågor om förskola, skola och fritids

Nu har vi fått in svaren från alla riksdagspartierna i vår stora partiundersökning inför valet 2010. Det är 9 viktiga frågor om förskola, skola och fritids som de fått besvara genom att själva skriva sina svar i ett begränsat textutrymme.

Varje parti har sin egen sida som ni hittar genom länkarna längst ned. För att skapa en bättre överblick och jämförelse mellan det rödgröna samarbetet och alliansen har vi också lagt upp en översiktssida med alla svaren – översikt partifrågor 2010.

Titta igenom vad ditt parti svarar på våra frågor. Dela gärna med dig av den här undersökningen. Använd knappen “DELA” här nedan för att maila en länk eller koppla till olika social nätverk.

Det också bra att kommentera och diskutera undersökningen och partiernas svar här på hemsidan. Klicka på “Lämna en kommentar” under rubriken för att tycka till.

Vill du veta mer om vad vi i Barnverket tänker gör mer inför valet så kan du kontakta samordning@barnverket.nu. Bland annat kommer vi att vara på plats under politikerveckan i Almedalen. Håll utkik här på hemsidan för mer information.

Så här svarar partierna!

Det här svarar riksdagspartierna svarar på våra frågor om förskola, skola och fritids. (Observera att länkarna öppnar ett nytt webbläsarfönster.)

Här är en översikt och jämförelse mellan de olika partierna och blocken.

Så här tycker Barnverket om frågorna

Vi har sammanställt bakgrund och Barnverkets kommentarer till frågorna vi ställde till partierna på den här sidan.