Vuxna är varandras arbetsmiljö, barnen varandras framtida förutsättningar?

Ämne: Förskolan
Text för genomgång och kommentarer från Genomlysningsgruppen.

Genomlysning förskolanVuxna är varandras arbetsmiljö, barnen varandras framtida förutsättningar? Barnens i förskolan, med sina behov, begränsade automatiskt av någon annans krav på utrymme, vare sig det är fysiskt, tids- eller resursmässigt. Skrik högst eller var alltför passiv; allt  däremellan får gå igenom att bli sedda på riktigt.

Ge barnen yta att snurra på, en vuxen att brottas hjärtligt med, såväl verbalt som handgripligen och jämnåriga att relatera till i samtal och kvalitativ samvaro, är det inte det förskolan ska stå för? En grund där vuxna sätter ramar för säkerheten och tryggheten med en tilltro till allas goda vilja, förmågor att utvecklas till vad de vill, en tid med ett egenvärde utan underförstådda mål att bli produktiva medborgare framöver som enda vits.

Att få utlopp för tankar, känslor och behov, känna var deras egna och andras gränser ligger och vad som betyder något för mig som fullvärdig person, fast mindre mätt i storlek. De professionella vuxnas goda vilja, ambitioner och ork är inte oändliga då en verklighet med emotionellt instabila barn utan reellt närvarande föräldrar kräver sin rättmätiga uppmärksamhet på förskolan, då oavbruten tid, utan distraktioner från skärmar och signaler inte ofta ges.

Att bli sedd, lyssnad på och tagen på allvar är ett utrotningshotat beteende hos dagens förebilder, uppkopplade och fysiskt närvarande men otillgängliga och långt borta i en annan parallell värld där barnen stoltseras med som underfundiga varelser med tokiga tillrop. En både känslomässigt stabil och en fysisk självkänsla att bottna i för framtiden är det bästa vi kan skicka med de små från förskolan med dagens förutsättningar och utmaningar!

Ge den som liten är en rättvis start och möjligheterna att bli den allra bästa  utifrån just denne, inte utifrån den barngrupp de råkat hamnat i, med ett sammanhang av en lämplig grupp vuxna och barn valda utifrån kommunens aktuella finansiella  situation!

ALLA måste få plats, sin egen!

/förälder, förskollärare & förskolechef

Hjälp oss!

Vi vill  ha din hjälp att kommentera de synpunkter som arbetsgruppen efter hand presenterar. Skriv kommentar här nedan eller maila direkt till genomlysningsgruppen – genomlysning@barnverket.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.