Kallelse och invitation till Barnverkets Riksmöte 2013

riksmote2013Vi hälsar välkommen till Barnverkets Riksmöte 2013.

Praktiska detaljer:

Tid: 20-21 april 2013, kl 9:30 – 12:00 samt kl 13:00 – 16:00
Plats: Södertörns folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla Stan, Stockholm

Ersättning: Reskostnad (billigaste varianten) betalas av Barnverket mot kvitto

Anmälan: Alla är välkomna den tid de kan. Anmäl senast 15 april vilka pass (A, B, C, D, se program nedan) du kan vara med på, så vi kan planera mötet så bra som möjligt. Du skickar din anmälan via e-post samordning@barnverket.se

Det finns ett Facebook-evenemang https://www.facebook.com/events/152643468224182/ som du gärna får hjälpa till att sprida genom att bjuda in dina vänner. Anmälan är endast bindande via e-post samordning@barnverket.se eftersom riksmötet är uppdelat i fyra pass.

Motioner: Om du vill lämna en motion (förslag) till Årsmötet vänligen maila den till samordning@barnverket.se senast en vecka i förväg. Eventuella övriga mindre frågor anmäls i början av mötet.

Valberedning: Inför riksmötet söker Barnverket flera nya medlemmar som vill engagera sig i arbetet på riksnivå. Samordningsgruppen (Sg) behöver nya ledamöter! Vi söker framför allt personer med intresse och kunskap av samordning och organisationsledning. Barnverket måste bli effektivare i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter (verksamhetsplan – budget – uppföljning) för att nå våra viktiga mål! En viktig post som skall nytillsättas är t.ex. kassör. Känner Du dig sugen och kallad själv? Eller har du förslag på annan person som skulle passa in på beskrivningen? Tveka inte att kontakta valberedningen: valberedning@barnverket.se

Program dag 1

Förmiddagspass A lördagen den 20 april:
09:30-10:00  Incheckning med kaffe och te
10:00-11:00  Programförklaring, välkomna, presentation deltagare, etc
11:00-12:00  Psykiska & fysiska faktorers betydelse för barns hälsa & lärande
Gunilla Niss & Monica Wester leder en workshop utifrån konceptet Hela Barnet
12:00-13:00 Lunch i egen regi på stan

Eftermiddagspass B lördagen den 20 april:
13:00-15:00  Presentation av förslag utifrån Genomlysningsgruppens arbete: Leder genomlysningen av de styrdokument som förskola/skola/fritids regleras av till att Barnverket bör göra en plattformsändring?
Barnverkets plattform: Utgångspunkten för Barnverkets alla aktiviteter och det varje individ tar ställning för genom medlemskap.
15:00-16:00  Workshop för lokala grupper samt ämnesspecifika arbetsgrupper för att diskutera & förbereda inför riksmötets formella del söndag eftermiddag

Program dag 2

Förmiddagspass C söndagen den 21 april:
09:30-10:00  Incheckning med kaffe och te
10:00-12:00  Workshop kring Barnverkets mål, från riksnivå till lokalnivå:
Barnverkets delmål för förskola, skola och fritidsverksamhet: För att öka förståelsen för Barnverkets övergripande mål skapas delmål. Delmålen fungerar som medel att nå det övergripande målet.
Barnverkets prioriterade delmål för nästkommande verksamhetsår: De prioriterade målen anger huvudinriktningen för det konkreta arbetet inom Barnverket under det kommande verksamhetsåret.
12:00-13:00  Barnverket bjuder på lunch

Eftermiddagspass D söndagen den 21 april
13:00-14:30  Årsmöte, se dagordning nedan
14:30-16:00 Utrymme för fortsatta workshops inom lokal- samt arbetsgrupper, samt konstituering av nyvald samordningsgrupp

Dagordning för årsmöte kl 13:00-14:30 den 21 april

a.  Upprättande av röstlängd

b.  Fastställande av dagordningen för årsmötet

c.  Frågan om Riksmötets behöriga utlysande

d.  Val av mötesordförande och sekreterare

e.  Val av två justerare tillika rösträknare

f.   Verksamhetsberättelse

g.  Ekonomisk berättelse och budget

h.  Revisors utlåtande

i.   Frågan om ansvarsfrihet för avgående sg

j.   Val av ordförande, kassör och övriga sg-ledamöter (totalt minst 5 personer)

k.  Val av sg-suppleanter (totalt 2 personer)

l.   Inkomna motioner

m. Val av revisor

n.  Val av valberedning

o.  Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av Riksmötet under punkt b

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.