Riksdagspartiernas svar på BARNverkets enkät inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket har bett om svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren har varit att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium. BARNverket har fått fullständiga svar från fem partier, Miljöpartiet (MP), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), Centern (C) och Sverigedemokraterna (SD). Ett parti har valt att enbart svara med sammanfattningar, Socialdemokraterna (S). Två partier har valt att inte svara, Moderaterna (M) och Vänsterpartiet (V).

BARNverkets frågor till riksdagspartierna inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket önskar svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren är att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium.

Ska kepsen vara ett alternativ till dålig ljusmiljö?

Den visuella miljön, belysningen och ljuset kan ge huvudvärk, ögonbesvär och nacksmärtor samt ha stor negativ påverkan på våra barns välbefinnande, lärande och skolresultat. Så säger Hillevi Hemphälä, leg optiker, PhD i synergonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ifrågasätta den visuella miljön.

Rörelse, motorik och fysisk aktivitet i förskolan

”I andra nordiska länder har rörelse högre prioritet i både lagtext och läroplan. I läroplanerna i Danmark och Norge påpekas att förskolebarnen ska få vara fysiskt aktiva även i ”farlig leg”. De ska få utmaningar och utveckla sina motoriska förmågor”. Detta skriver Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor och forskare i folkhälsovetenskap och Idrott & Hälsa på Högskolan i Kristianstad.

Att förebygga och hjälpa ansträngda barnögon

Idag har vi anammat en livsstil som inte främjar barnens ögon på ett bra sätt. För att kunna hjälpa barnen behöver vi bli mer medvetna om hur barnögon, som är under utveckling, påverkas av vår livsstil. Det är värdefullt både för barn, föräldrar och pedagoger att eleverna får rätt hjälp, så tidigt som möjligt, för att synen ska fungera optimalt och ge eleverna de förutsättningar de behöver för att kunna hänga med i skolan.