Är digitaliseringen i förskolan en risk?

Barn har en känslig växande hjärna, kropp och många sinnen som har särskilda behov jämfört med vuxna.  

Psykologer, optiker, logopeder och fysioterapeuter samt föräldrar och pedagoger signalerar nu att allt fler barn får problem med den fysiska och psykiska hälsan och utvecklingen. Kan digitaliseringen i förskolan vara en bidragande faktor?  

Helena Lindfors, förskollärare, och Gunilla Niss, förskolepsykolog, skrev 2019 inlägget ”Digitalisering i förskolan – en risk?” där de ställde frågan: vad händer när den digitala tekniken träder in på förskolans arena?  

BARNverket väljer att återigen publicera den högst aktuella artikeln med anledning av de negativa signaler vi får från olika professioner inom området medicin och hälsa.  

Har ventilationen och luftkvalitén blivit bättre i skolan? – Tre dokument som visade på brister

Föräldraorganisationen BARNverket arbetar för att alla barn i Sverige ska kunna vistas i hälsosamma och säkra miljöer i skolväsendets verksamheter, från förskola till gymnasium. Detta för optimal utveckling, hälsa och lärande samt ”Barnets bästa”. DN´s debattartikel den 3 juni belyser än en gång att BARNverket har mycket kvar att göra när det kommer till kvalitén och säkerheten i våra barns fysiska miljöer i förskola till gymnasium, bland annat när det gäller ventilation och luftkvalité.

BARNverkets ordförande har ordet – juni 2021

Det finns en överhängande risk att smittspridningen ökar i skolorna nu mot terminens slut. Lättade restriktioner ger en felaktig signal om att faran är över, men smittspridningen är fortsatt väldigt hög i landet, och inom förskola och skola har ju vaccinationerna väldigt liten verkan eftersom denna åldersgrupp inte vaccineras. Smittskyddsläkare Anna Skogstam i Värmland rapporterar om en stark ökning med skolor som tvingats stänga i Karlstad med omnejd.