Har ventilationen och luftkvalitén blivit bättre i skolan? – Tre dokument som visade på brister

Föräldraorganisationen BARNverket arbetar för att alla barn i Sverige ska kunna vistas i hälsosamma och säkra miljöer i skolväsendets verksamheter, från förskola till gymnasium. Detta för optimal utveckling, hälsa och lärande samt ”Barnets bästa”. DN´s debattartikel den 3 juni belyser än en gång att BARNverket har mycket kvar att göra när det kommer till kvalitén och säkerheten i våra barns fysiska miljöer i förskola till gymnasium, bland annat när det gäller ventilation och luftkvalité.

BARNverkets ordförande har ordet – juni 2021

Det finns en överhängande risk att smittspridningen ökar i skolorna nu mot terminens slut. Lättade restriktioner ger en felaktig signal om att faran är över, men smittspridningen är fortsatt väldigt hög i landet, och inom förskola och skola har ju vaccinationerna väldigt liten verkan eftersom denna åldersgrupp inte vaccineras. Smittskyddsläkare Anna Skogstam i Värmland rapporterar om en stark ökning med skolor som tvingats stänga i Karlstad med omnejd.