Ska kepsen vara ett alternativ till dålig ljusmiljö?

Den visuella miljön, belysningen och ljuset kan ge huvudvärk, ögonbesvär och nacksmärtor samt ha stor negativ påverkan på våra barns välbefinnande, lärande och skolresultat. Så säger Hillevi Hemphälä, leg optiker, PhD i synergonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ifrågasätta den visuella miljön.

Rörelse, motorik och fysisk aktivitet i förskolan

”I andra nordiska länder har rörelse högre prioritet i både lagtext och läroplan. I läroplanerna i Danmark och Norge påpekas att förskolebarnen ska få vara fysiskt aktiva även i ”farlig leg”. De ska få utmaningar och utveckla sina motoriska förmågor”. Detta skriver Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor och forskare i folkhälsovetenskap och Idrott & Hälsa på Högskolan i Kristianstad.

Att förebygga och hjälpa ansträngda barnögon

Idag har vi anammat en livsstil som inte främjar barnens ögon på ett bra sätt. För att kunna hjälpa barnen behöver vi bli mer medvetna om hur barnögon, som är under utveckling, påverkas av vår livsstil. Det är värdefullt både för barn, föräldrar och pedagoger att eleverna får rätt hjälp, så tidigt som möjligt, för att synen ska fungera optimalt och ge eleverna de förutsättningar de behöver för att kunna hänga med i skolan.

Är digitaliseringen i förskolan en risk?

Barn har en känslig växande hjärna, kropp och många sinnen som har särskilda behov jämfört med vuxna.  

Psykologer, optiker, logopeder och fysioterapeuter samt föräldrar och pedagoger signalerar nu att allt fler barn får problem med den fysiska och psykiska hälsan och utvecklingen. Kan digitaliseringen i förskolan vara en bidragande faktor?  

Helena Lindfors, förskollärare, och Gunilla Niss, förskolepsykolog, skrev 2019 inlägget ”Digitalisering i förskolan – en risk?” där de ställde frågan: vad händer när den digitala tekniken träder in på förskolans arena?  

BARNverket väljer att återigen publicera den högst aktuella artikeln med anledning av de negativa signaler vi får från olika professioner inom området medicin och hälsa.