Stockholm

Debatt angående Fritidshemmets plats i skolan!

För dig som bor i Stockholmsområdet finns det möjlighet att tisdagen den 7 september kl 16:00 – 18:00 på Södertörns Högskola vid Alfred Nobels Allé, vara med och diskutera fritidshemmens plats i skolan. Det är några studenter som läser till fritidspedagog vid Södertörns Högskola som arrangerar debatten.

“I januari 2011 är vi färdigutexaminerade fritidspedagoger och vi är medvetna om att vi kommer möta ett fritidshem där barngrupperna är stora, personaltätheten låg och där det finns mycket outbildad personal, skriver de i sin inbjudan”.

Vi anser att fritidshemmet har kommit i skymundan i skoldebatten och vi är därför intresserade av att ta reda på vad riksdagspartierna anser om fritidshemmets plats i skolan och vilka resurser som de tänkt att fritidshemmen ska bli tilldelade. För att ta reda på detta har vi bjudit in representanter från alla riksdagspartier till en debatt angående dessa frågor.

Alla riksdagspartier har valt att deltaga och representanter från dessa är:

Socialdemokraterna: Mikael Damberg Ledamot i utbildningsutskottet
Moderaterna: Mats Gerdau Ledamot i utbildningsutskottet
Centerpartiet: Per Lodenius Suppleant i utbildningsutskottet
Vänsterpartiet: Lennart Sandborg Suppleant i utbildningsnämnden
Miljöpartiet: Mats Pertoft Ledamot i utbildningsutskottet
Folkpartiet: Gulan Avci Riksdagsledamot
Kristdemokraterna: Emma Henriksson Riksdagsledamot

Det kommer finnas tid för frågor i slutet av debatten. Så oavsett om ni är studenter, lärare, fritidspedagoger, föräldrar eller bara allmänt intresserade utav skolfrågor är ni välkomna att delta!

Länk till informationen på Facebook

Politiskt självmål av moderaterna i Stockholm

Moderaterna vill slopa taken på barngruppernas storlek i förskolan kan man läsa om i Svenska Dagbladet idag. I bägge morgontidningarna finns det stora artiklar om förskolans barngrupper. Svart på vitt kan vi se hur svårt det är för stadsdelarna att leva upp till de tak för barngruppernas storlek som kommunfullmäktige  i Stockholm antagit. De är bara två stadsdelar som klarar maxtaken fullt ut i sina förskolor. Precis som Barnverket är flera psykologer, Skolverket och inte minst föräldrar eniga om att stora barngrupper försvårar för förskolan att ha en bra verksamhet. Gruppstorleken påverkar möjligheten att skapa relationer mellan barn och vuxna säger man bl a på Skolverket. Många föräldrar, bl a i Årsta, är oroliga för hur barnen mår i förskolans stora barngrupper. Där har man startat ett barnupprop mot de stora barngrupperna och man kräver en lagstiftning, något vi skrivit om här på hemsidan tidigare.

Därför måste det vara något av ett politiskt självmål när Moderaterna i Stockholm, enligt artikeln i SvD idag, går ut med att slopa maxtaken i förskolan. Som tur var är enigheten inte särskilt stor inom alliansen, bara Centerpartiet hakar på. Det är till och med så att inom Moderaterna verkar det inte vara helt klart vad som gäller. Finansborgarrådet Sten Nordin (m) har idag gått ut med en extra dementi av uppgifterna i Svd i sin veckodagbok på nätet.

Som väljare i höst är det viktigt att ta reda på vad som gäller och vilken politik och inriktning som kommer att gälla för förskolan. Ett sätt är att följa med här på hemsidan. Just nu har vi i Barnverket skickat ut ett antal frågor till våra riksdagspartier om förskola, skola och fritids. För förskolan har vi ställt frågor om hur de förklarar att barnen i förskolan inte omfattas av arbetsmiljölagen och om de stödjer förslag i riksdagen om nationella riktlinjer med maxtak för barngruppstorlekar i förskolan. Du kan läsa mer om våra partifrågor inför valet 2010 och vad riksdagspartierna svarar här.

Länk till dagens artikel i Svd
Barnverket och förskolan