Stockholm

Föräldrar i Årstadal protesterar mot tillfälliga barackskolor

I DN 27/4 kräver nätverket Skolplanerna i Årstadal en snabbare lösning bristen på skolplatser i Stockholm. ”Fem år i barackskola är en evighet för våra barn”

De säger till DN att det är dålig planering. “Väntan på en ny skola i Årstadal kommer att ta minst fem år och under tiden tvingas barnen gå i baracker. Det kallas tillfällig lösning, men för en sexåring som ska börja skolan kan fem år vara en evighet. Vi kräver en ­snabbare lösning, säger företrädare för nätverket Skolplanerna i Årstadal till DN”.

De menar att problemet är brist på matsalar, gymnastiksalar, skolbibliotek, musiksalar, slöjdsalar. Problemet är vart man går undan med barn som behöver lugn och ro. Problemet är hur den pedagogiska kvaliteten upprätthålls. Problemet är hur man under sådana omständigheter rekryterar och behåller personal. Problemet är avsaknaden av långsiktighet. Problemet är hur barnen har det.

Läs hela artikeln från DN här.

Namninsamling för ändrade skolplaner i Årstadal

Skriv även under namninsamlingen “Ändra skolplanerna i Årstadal”.

Namninsamlingen kräver att bygget av en ny skola i Årstadal blir klart tidigare än planerade 5 år.
De kräver under tiden en temporär lösning som innebär:

  • Placering i närområdet
  • Miljömässigt acceptabel
  • Integration med de högre klasserna för förskoleklasserna

Barnverket jobbar för bättre arbetsmiljö för barn och ungdomer

Vi i Barnverket har tidigare här på hemsidan tagit upp artiklar om skolmiljön betydelse för barnens utveckling och hälsa. Du kan äve läsa mer  i artikeln om att brister i skolmiljön hindrar inlärningen 4 april 2013. Dessutom kan du stödja vårt upprop för barn och ungdomars arbetsmiljö genom att skriva under här på hemsidan.

Gör din röst hörd – skriv under vårt upprop för barn och ungdomars arbetsmiljö

Barnverket har sedan en tid ett Nationellt upprop för barns och ungdomars arbetsmiljö här på hemsidan. Vi riktar oss till utbildningsministern Jan Björklund, Sveriges Regering, Riksdag och huvudmän för förskolor och skolor!

Barnverket kräver att arbetsmiljölagstiftningen omfattar och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna.

Skriv under vårt upprop här så gör du din röst hörd och hjälper oss i kampanjen.

Var med och skapa framtidens förskola i Stockholm

Skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, uppmanar föräldrar och medborgare att tycka till om framtidens förskola i staden. Via en webbenkät på stadens hemsida kan du ge din syn på förskolan och hur den skall vara.

Så här skriver skolborgarrådet i inledningstexten
Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning och en god förskola är avgörande för en framgångsrik skolstart. Under hösten tar utbildningsnämnden fram en ny förskoleplan som ska styra verksamheten i förskolan de närmaste åren. Där bestämmer vi som stad vilka värderingar och fokusområden som ska styra en av våra allra viktigaste verksamheter.”

Du har fram till den 30 september på dig att besvara enkäten som bara tar ett par minuter att göra. Vi uppmanar verkligen alla att ta tillfället i akt att  göra sin röst hörd. Nu har du chansen att säga vad du tycker är viktigt för en bra förskoleverksamhet, kreativitet, pedagogik, gruppstorlek mm. Om du vill veta mer om vilka riktlinjer och krav vi i Barnverket verkar för så kan du läsa mer här på vår hemsida.

Länk till Stockholm Stads enkät om framtiden förskola:
www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/framtidensforskola

Skriv på uppropet för ökade resurser till fritidshemmen i Stockholms stad

Mer pengar till fritidshemmen i Stockholm.
Skriv på uppropet till utbildningsnämnden och Lotta Edholm.

Det har under en längre tid sparats rejält på fritidshemmen. Barngrupper har blivit allt större och personaltätheten har minskat. Detta visar klart och tydligt rapporterna från skolverket. Jämfört med år 2005 ska nästan samma antal personal ge bra omsorg och ha en utvecklande verksamhet åt 6 000 fler barn. Utbildningsförvaltningen i Stockholm gjorde våren 2008 en genomlysning av de egna fritidshemmen. Den rapporten visar att fritidshemmen fått försämringar; att det varit en nästan stillastående schablon för fritidshemmen från 1996 fram till 2008. Däremot har skolschablonen (penning-tilldelningen) för eleverna i Stockholm under samma period ökat med 78 % jämfört med fritidshem¬schablonen som endast ökat med 19 %.

Stockholm behöver bra fungerande fritidshem och uppropet ställer följande krav:

  • Genomför en kraftig höjning – minst 10 % – av fritidshems-schablonen så att fler barnskötare och fritidspedagoger kan anställas.
  • Minska barngruppernas storlek.
  • Förbättra fritidshemmens inne- och utemiljö.

Initiativtagare till uppropet är Kommunal och Lärarförbundet. Ditt stöd behövs – skriv under du också.

Skriv under! Länk till uppropet för ökade resurser till fritidshemmen i Stockholms stad

Nationellt upprop

Kolla även in gruppen Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritidsFacebook som nyligen startat och har mer än 500 medlemmar redan.

Nu finns även möjlighet att skriva på det nationella uppropet “Minska barngruppens storlek på fritidshemmen“. Följ länken och skriv på1

Föräldrar protesterar mot överfulla förskolor i Skarpnäck

Arga föräldrar manar till protestmarch mot de överfulla förskolorna i stadsdelen Skarpnäck i Stockholm. Det är samling utanför tunnelbanan i Skarpnäck från torsdag den 15 december kl 17.30, sedan går tåget mot Skarpnäcks kulturhus där stadsdelsnämnden har möte kl 18.

Överfulla förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har de senaste åren frångått stadens krav på 18 respektive 14 barn på stor- och småbarnsavdelningarna. På många förskolor är det nu 20 barn i storbarnsgrupperna. Som om inte det vore nog fylls nu förskolorna på med 21 barn i storbarnsgrupperna och 15 på småbarnsavdelningarna! Ingen vet vad som händer med våra barn när grupperna blir så stora. Vi ser många faror med detta:

  • den pedagogiska kvaliteten blir lidande.
  • för stora grupper innebär minskad säkerhet.
  • barnens och personalens hälsa påverkas negativt, större smittspridning, ökad stress och försämrad arbetsmiljö.
  • arbetet med likabehandling, konfliktlösning och demokratifrågor blir kraftigt eftersatt.

Kritik från skolinspektionen

Skolinspektionen har också riktat kritik mot förskolan i Skarpnäck på flera punkter. Det handlar bland annat om att barngruppernas storlek inte utvärderas, att man saknar en konsekvensbeskrivning samt att man har för lite pedagogisk verksamhet. Stadsdelsnämndens förklaring är att de velat hålla platsgarantin, och att det är därför vi står med överfulla förskolor.

Efter påtryckningar från föräldrar och media (DN, 7 november) har politikerna nu lovat att hålla sig till Stockholms stads beslut. Tre nya förskolor öppnas i Kärrtorp, Bagarmossen och Hammarbyhöjden. Detta sker först i augusti 2012 och dit är det långt! Vi ställer oss dessutom tveksamma till att det verkligen kommer att täcka behovet. Det är många barn som står i kö, samtidigt som det hela tiden strömmar till nya, särskilt eftersom vi har så mycket nybyggnationer inom stadsdelen. Vi kräver att politikerna agerar nu!

Protestmarch

Torsdag 15 december, kl 17.30, samlas vi vid t-banan i Skarpnäck, föräldrar och barn, för att protestera mot för stora barngrupper och eftersatt likabehandlingsarbete. Därifrån går vi tillsammans mot Skarpnäcks kulturhus, där nämnden har möte kl 18.

Ta med färgglada papperstrutar som vi kan använda som megafoner!
Öva gärna hemma på slagorden:
”14, 18, inte mer!” och ”Det gäller alla barn, likabehandlingsplan!” Förhoppningen är att vi kan representera så många förskolor som möjligt. Vid frågor hör av dig till: forskolevralet@gmail.com

Affischer och infoblad finns att hämta på Lilla Bagis, Bagarmossens torg.

FÖRSKOLEVRÅLET är ett initiativ från föräldrar i hela Skarpnäcks stadsdel.

Läs även mer om evenemanget på Facebook.

Barnverket annonserar i lokaltidningar

Nu kan du hitta Barnverkets första annonser lokalpressen. Det är i fyra lokala delar av Mitt I (Hammarby-Skarpnäck, Liljeholmen-Hägersten, Bromma och Södermalm) som vi kommer att synas de kommande två veckorna. Vi vill värva medlemmar såklart och vi vill pröva annonsering som form och se vad det ger. Tanken är att vi ska göra motsvarande insats även i Göteborg och Malmö. I annonsen anknyter vi till de många skriverierna om barngrupperna som dykt upp nu igen och till det faktum att Barnverket varit omnämnt där.

Målet att värva medlemmar är viktigt för att vi skall få stor trovärdighet och styrka som organisation att påverka och förändra missförhållanden för våra barn. Om du inte är medlem eller om du har någon vän som du tror kan vara intresserad av ett medlemskap så gå in på vår anmälningssida. Medlemskap är gratis.

Stora barngrupper i Stockholms förskolor

På många håll i landet reagerar föräldrar mot de stora barngrupperna i förskolan. Vi har här på hemsidan skrivit tidigare om det upprop som föräldrar i Årsta lämnat till regeringen och om protestaktioner i Göteborg.

Tidningen Mitt i uppmärksammade i slutet av november med flera artiklar de stora barngrupperna på många håll i Stockholms förskolor.

Vi har länkat till två av artiklarna i listan här nedan. Du hittar samtliga artiklar om du går in på tidningens arkivsida. Skriv “Barnverket” i sökrutan.

Mediaarkiv “Stora barngrupper i förskolan”:

Här hittar du tidningen Mitt i på nätet. Du kan läsa aktuella nummer direkt i en speciell läsare. Dessutom kan du använda deras ypperliga arkiv. Sök efter ett speciellt ord (t ex Barnverket) och du hittar publicerade artiklar som du kan hämta att läsa som text eller PDF.

Protestlistan mot stora barngrupper lämnad till regeringen

Nu är protestlistan om kräver stopp för de stora barngrupperna och låg personaltäthet överlämnad till regeringen. Det är 2 000 barnskötare, förskollärare, psykologer som skrivit under uppropet. Vi har tidigare skrivit om initiativet som startades av föräldrar i Årsta här på på hemsidan.

Det var i tisdags, den 9/11, som förskolepsykologerna Gunilla Niss och Birgitta Lidholt och föräldrarna Kajsa Heinemann och Tobias Rydström personligen var vid regeringens utbildningsdepartement för att lämna över uppropet. Det ville lämna det direkt till den förskoleansvariga ministern Nyamko Sabuni. I stället fick de träffa hennes statssekreterare Amelie von Zweigbergk. Det hade även med sig artiklar, böcker och argument för varför det måste lagstiftas om barngruppers storlek.

Enligt rapport från gruppen var responsen “sådär”. Men kampen om att lagstifta om tak på barngruppernas storlek har bara börjat hälsar de. Både Gunilla och Kajsa är med i den nyligen valda samordningsgruppen för Barnverket så räkna med att vi kommer att höra mer från det här arbetet som vi kämpat för länge i Barnverket.

Läs gärna mer om mötet på utbildningsdepartementet i Kommunalarbetarens nätupplaga som hade en reporter på plats under mötet på utbildningsdepartementet.

Mer information:
Artikel tidningen Kommunalarbetaren
Uppropets hemsida – http://upprop.nu/MNLU
Insändare i allehanda.se (Örnsköldsvik)