Allt färre elever är behöriga till gymnasiet

I ett pressmeddelande från Skolverket 3 september 2010 meddelas att allt färre elever är behöriga till gymnasiet.

I år är 88,1 procent av eleverna behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Det visar den preliminära statistik som Skolverket publicerar idag. Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program har sjunkit med 0.7 procentenheter jämfört med motsvarande andel föregående år. Det motsvarar cirka 800 elever. Statistiken baseras på inkomna betygsresultat från 99 procent av eleverna.

Den preliminära statistiken visar att nästan 12 procent, eller cirka 14000 elever som gick ut årskurs 9 våren 2010 inte har godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik – vilket krävs för att få börja på ett nationellt program. Det är den högsta andelen sedan 1998 då det nuvarande betygssystemet infördes. Det har heller aldrig varit en så stor förändring mellan två läsår. Skolverket har därför inväntat fler kontroller av materialet före publicering av den preliminära statistiken.

Nedgång i svenska och matematik

Enligt den preliminära statistiken har en lägre andel elever uppnått målen i svenska och matematik medan engelska är oförändrad jämfört med den preliminära statistiken föregående läsår. I matematik har 8,9 procent av eleverna inte uppnått målen enligt den preliminära statistiken. Motsvarande för engelska är 7,1 procent, svenska 4,4 procent och svenska som andraspråk 30,6 procent. osv

Vad har Björklund gjort på 4 år

Ett av Barnverkets delmål är att vi skall verka för att skolan lever upp till alla barns rätt att gå ut skolan med minst godkänt i alla kärnämnen. Därför tycker vi speciellt att den negativa utvecklingen de senaste åren är uppseendeväckande. Vilken insats har vår skolsatsande minister Björklund gjort på 4 år? Allt kan väl inte skyllas på tidigare regeringar? Hjälpte det med mobil-regler och vackert tal om kunskapsfokus eller fattades något? Ökad lärartäthet, mer stöd till elever med extra behov, ökat inflytande för elever och föräldrar? Bättre arbetsmiljö? Mindre barngrupper på fritids och i förskolan?

Ja, det finns en lång lista på åtgärder som vi i Barnverket och många föräldrar med oss krävt en längre tid.
Skolverkets pressmeddelande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.