Riksmöte 2016

logotyp

Föräldraorganisationen BARNverket inbjuder till:

Riksmöte 2016

Föreläsning av:

Töres Theorell: ”Barn, stress och musik”

Riksmötesförhandlingar

Dialog om de viktigaste frågorna för barn och föräldrar i förskola, skola, fritids och gymnasium

Detaljerat program kommer.

.

Tid: 14 april kl 18.00 – 21.00

Plats: Åsögatan 117, Stockholm

Anmälan: Anmäl er via e-post till samordning@barnverket.se

BARNverket uppmanar alla föräldrar i Sverige att se över säkerheten på sina barns förskolegårdar och skolgårdar

BARNverket uppmanar alla skolhuvudmän att göra förebyggande riskbedömningar, vidta
åtgärder och göra uppföljningar ur ett barn- och elevhälsoperspektiv. Om elevers hälsa och liv varit i fara ska anmälan om allvarligt tillbud göras till Arbetsmiljöverket. BARNverket
uppmanar också alla föräldrar att se över säkerheten på sina barns förskolegårdar och
skolgårdar samt på transportvägar till och från skolan.

Fortsätt läsa BARNverket uppmanar alla föräldrar i Sverige att se över säkerheten på sina barns förskolegårdar och skolgårdar

Många vinster med att behålla skolmiljarden i ändringsbudgeten för 2016

logotypForskning och erfarenhet visar tydligt att luftkvalitet, städning, buller och den auditiva miljön påverkar skolresultat och hälsa. Därför har BARNverket, tillsammans med fem andra organisationer, sänt en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson med en uppmaning till regeringen om att, i ändringsbudgeten för 2016, behålla det statliga stödet för upprustning av skollokaler.

Läs vår skrivelse här: http://astmaoallergiforbundet.se/skrivelser/manga-vinster-med-att-behalla-skolmiljarden-i-andringsbudget-for-2016/