Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer

Dagsljuset är en viktig faktor för barns utveckling, hälsa och lärande.

Ljus är livsviktigt för oss människor, skriver Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Det handlar inte bara om att vi behöver ljus för att se och arbeta. Ljuset hjälper också till att styra vår vakenhet och sömn. Detta kan i sin tur påverka vårt välbefinnande och därmed vår prestation. Fortsätt läsa Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer

Förskolan måste ha en läroplan som tydligt utgår från barns behov!

BARNverket anser att förslaget till läroplan för förskolan ej tydligt tar hänsyn till barns grundläggande behov med avseende på ålder, den fysiska miljön, det växande barnets behov av motorisk och sensorisk stimulans samt rörelse och återhämtning i en sund miljö. Vi kan därför inte ställa oss bakom dokumentet som grund för förskolebarns läroplan. Det behövs en läroplan som tydligt utgår från vad barn behöver. Fortsätt läsa Förskolan måste ha en läroplan som tydligt utgår från barns behov!

Välkommen delta i BARNverkets remissyttrande gällande reviderad läroplan för förskolan!

I förberedelsearbetet inför skrivandet av remissen ”Förslag till reviderad läroplan för förskolan” bjöd Skolverket in BARNverket till samråd vid fyra tillfällen under 2017. När förslaget nu är färdigt ämnar BARNverket inkomma med yttrande på förslaget som helhet. Därför vill vi gärna att du som medlem bidrar med dina synpunkter. Vi behöver dina synpunkter senast söndagen den 21 januari. Fortsätt läsa Välkommen delta i BARNverkets remissyttrande gällande reviderad läroplan för förskolan!

Digitaliseringen av skolväsendet ett riskfyllt experiment

Foto: Mostphotos

Barnverket gör sin röst hörd och skriver den 11 december i Dagens Samhälle om digitaliseringen av skolväsendet. Mot bakgrund av Läkaresällskapets konferens ”Den uppkopplade barnhjärnan” (där inte en enda politiker fanns på plats) och den forskning som nu lyfts fram vill vi uppmana beslutsfattare och aktörer inom skola och förskola att informera sig om riskerna med digitaliseringen av förskola och skola. En tvärvetenskaplig förebyggande riskbedömning ur barn- och elevhälsoperspektiv måste föregå en sån här viktig fråga! Fortsätt läsa Digitaliseringen av skolväsendet ett riskfyllt experiment