Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer

Dagsljuset är en viktig faktor för barns utveckling, hälsa och lärande.

Ljus är livsviktigt för oss människor, skriver Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Det handlar inte bara om att vi behöver ljus för att se och arbeta. Ljuset hjälper också till att styra vår vakenhet och sömn. Detta kan i sin tur påverka vårt välbefinnande och därmed vår prestation. Fortsätt läsa Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer